Dnes je:
Pondelok 21.10.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.

 • email: karol.szomolanyi(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.22
 • telefón: (421 2) 6729 5822
 • klapka: 5822
 • Vedecká orientácia

  Dynamické stochastické makroekonomické modely
  Dizertačná práca: Časová konzistenica politiky v monetárnej ekonomike
  Habilitačná práca: Analýza slovenskej ekonomiky - teoretické východiská v rámci dynamického modelu všeobecnej rovnováhy
  Habilitačná prednáška: Odhad parametrov produkčnej funkcie

  Pedagogická činnosť

  Makroekonomická analýza   Makroekonomická analýza II  Ekonomická dynamika I

  Predmety v ZS 2014

  Makroekonomická analýza  Ekonomická dynamika I

  Profesionálny rast

  1994 - 1999 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria
  1999 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

   

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - september 2019)

  Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum

  Zodpovedný riešiteľ ukončených grantových a iných výskumných úloh:

  1. IGP č. 24/09: Posilnenie koherencie a koordinácie politiky v Európe, verejná ekonomická politika rastu, 2009.

  Spoluriešiteľ ukončených grantových a iných výskumných úloh:

  1. IGP č. 170012/02: Analýza pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do ekonomiky EÚ v porovnaní s vybranými krajinami CEFTA, 2004. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
  2. VEGA 123/4, Analýza vývoja ekonomických vzťahov so zahraničím a inflácie vo väzbe na monetárnu a fiškálnu politiku, 2006. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
  3. IGP 2317102/04, Analýza a prognóza vývoja ekonomiky SR na báze ekonometrických a optimalizačných modelov, 2006. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
  4. IGP č. 2317112/07 , Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím optimalizácie, ekonometrie a teórie hier, 2008. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Lukáčik, PhD.
  5. VEGA 198/07, Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup, 2009. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
  6. SK-CZ-0024-07 Macroeconomic Modelling aimed at the transformation of the currency (Euroization Process) in the Slovak and Czech Republic, 2009. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD. 

  (späť)

   

   

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné