Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Makroekonometrické modelovanie

Makroekonometrické modelovanie → Moodle (Lukáčik)

Cieľom kurzu je zvýrazniť u študentov praktické skúsenosti s nástrojmi a postupmi používanými pri vývoji a aplikáciách makroekonomických modelov. Predmet sa zameriava na klasické makroekonomické modely rovnako ako aj na nové typy modelov. Medzi viacerými témami, ktoré sa rozoberajú sú neoklasické a novšie teórie rastu ale aj témy z monetárnej teórie a politiky: peniaze vo funkcii užitočnosti, dostačujúca hotovosť, atď.

 Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
   
 Literatúra 1. FAIR, R.C.: Estimating How the Macro economy Works, Harvard University Press 2004
  - okruh 1: 2. GARRATT, A., LEE, K., PESARAN, M.H., SHIN, Y.: Global and National Macroeconometric Modelling: : A Long-Run Structural Approach, Oxford 2006
  3. BÅRDSEN, G., EITRHEIM, Ø., JANSEN, E.S., NYMOEN, R.: The econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford 2005
   
   - okruh 2: 4. ROMER, D.: Advanced Macroeconomics, 4th edition, McGraw Hill 2012
  5. BAGLIANO, F.C., BERTOLA, G.: Models for Dynamic Macroeconomics, 2007
  6. BARRO, R.J., SALA-I-MARTIN, X.I.: Economic Growth, 2nd ed., MIT Press 2003
   
   - okruh 3: 7. WALSH, C.E.: Monetary Theory and Policy, MIT Press 2010
  8. GALÍ, J.: Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, Princeton University Press 2008
  9. EDEN, B.: Course in Monetary Economics: Sequential Trade, Money, and Uncertainty. Wiley Blackwell 2004
   
 

Obsah predmetu

  1. Makroekonomické modely a metódy ich odhadu
  2. Dynamická makroekonómia a modely rastu
  3. Monetárna teória a politika

Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné