Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonomická dynamika I

Ekonomická dynamika I

Ekonomická dynamika v Moodle
Cieľ predmetu

Predmet poskytuje komplexný ale jednoduchý aparát kvantitatívnych metód vo všeobecnosti používaných v ekonomickej dynamike, ktorý možno aplikovať pri tvorbe a analýze ekonomických modelov. Preto sa dôraz kladie na metódy, každú kvantitatívnu techniku nasledujú vybrané ekonomické modely, ktoré slúžia ako príklady. Jednotnými prvkami v ukážkach rôznych ekonomických modeloch potom sú podobné matematické techniky. Takýto postup umožní študentovi nielen rozumieť základným ekonomickým dynamickým modelom ale tiež tvoriť a analyzovať jeho (jej) vlastné modely. Dôraz sa kladie na analytické riešenie dynamických ekonomických problémov ako aj na numerické riešenie realizované pomocou programového balíka Python.

Prerekvizity

Makroekonomická analýza

 Gestor predmetu  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Literatúra
  1. Gandolfo, G.: Economic Dynamics. 2nd edition, Springer, Berlin, 2005.
  2. Shone, R.: Economic Dynamics. Cambridge University Press, 2000.
  3. Adda, J., Cooper, R.: Dynamic Economics. Cambridge, MA, London, EN: The MIT Press, 2003.
  4. Ljungqvist, L.,Sargent, T.J.: Recursice Macroeconomic Theory. 2nd ed. The MIT Press. 2004.
  5. Allan, R.G.D.: Matematická ekonomie. ACADEMIA, Praha, 1971.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné