Dnes je:
Nedeľa 17.11.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonomická dynamika I

Ekonomická dynamika I

Ekonomická dynamika v Moodle
Cieľ predmetu

Predmet poskytuje komplexný ale jednoduchý aparát kvantitatívnych metód vo všeobecnosti používaných v ekonomickej dynamike, ktorý možno aplikovať pri tvorbe a analýze ekonomických modelov. Preto sa dôraz kladie na metódy, každú kvantitatívnu techniku nasledujú vybrané ekonomické modely, ktoré slúžia ako príklady. Jednotnými prvkami v ukážkach rôznych ekonomických modeloch potom sú podobné matematické techniky. Takýto postup umožní študentovi nielen rozumieť základným ekonomickým dynamickým modelom ale tiež tvoriť a analyzovať jeho (jej) vlastné modely.

Prerekvizity

Makroekonomická analýza, Mikroekonomická analýza

 Gestor predmetu  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Literatúra
  1. Gandolfo, G.: Economic Dynamics. 2nd edition, Springer, Berlin, 2005
  2. Shone, R.: Economic Dynamics. Economic Dynamics. Cambridge University Press, 2000
  3. Allan, R.G.D.: Matematická ekonomie. ACADEMIA, Praha, 1971.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné