Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Marián Goga, PhD.

 • email: marian.goga(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.24
 • telefón: (421 2) 6729 5824    
 • klapka: 5824
 • Vedecká orientácia

  kvantitatívne metódy a modely v mikroekonomickej a makroekonomickej analýze

  Pedagogická činnosť

  Vedecká a výskumná činnosť (výber)

  Profesionálny rast

  1971-1976 Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácia ekonomicko-matematické výpočty          
  1983           obhájená kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania 
  1989           vymenovaný za docenta pre odbor ekonomicko-matematické výpočty    
  2003-2008 vymenovaný do funkcie mimoriadny profesor
  2008           vymenovaný do funkcie docent

  Pracovné zaradenia

  1976-1979 asistent na Katedre ekonomicko-matematických výpočtov Fakulty riadenia VŠE v Bratislave
  1979-1989 odborný asistent na KEMV FR VŠE v Bratislave
  1995-2000 prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave
  2000-2007 prorektor pre vedu a doktorandské štúdium na EU v Bratislave

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - február 2016)

  Členstvo vo vedeckých orgánoch, vedeckých radách a spoločnostiach

  1995-          člen vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave
  1997-          člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonometria a operačný výskum na
                      FHI EU v Bratislave
  1989-          člen Spoločnosti pre operačný výskum a ekonometriu na FHI EU v Bratislave
  2000-2007  predseda redakčnej rady Ekonomických rozhľadov na EU v Bratislave
  2000-2007  člen a podpredseda vedeckej rady EU v Bratislave
  2000-          člen Rady pre vedu a techniku pri RVŠ SR v Bratislave
  2007-          člen Akademického senátu FHI EU
  2007-          člen Rady vysokých škôl v SR (zástupca za FHI EU)
  2007-          predseda Rady výskumu na FHI EU

   

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné