Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Makroekonomická analýza

Makroekonomická analýza → Letra

Motto: Robert E. Lucas, Jr. writes in his 2001 ‘Professional Memoir’: "Samuelson was the Julia Child (American television kitchen Chef) of economics, somehow teaching you the basics and giving you the feeling of becoming an insider in a complex culture all at the same time. I loved the Samuelson’s Foundations. Like so many others in my cohort, I internalised its view that if I couldn’t formulate a problem in economic theory mathematically, I didn’t know what I was doing. I came to the position that mathematical analysis is not one of many ways of doing economic theory: It is the only way. Economic theory is mathematical analysis. Everything else is just pictures and talk."

Anotácia predmetu 

Na predmete makroekonomická analýza sa naučíme ako možno pomocou modelového rámca pochopiť základné makroekonomické väzby a to ako z dlhodobého tak aj z krátkodobého hľadiska. Z dlhodobého hľadiska sa zamyslíme nad otázkami o hospodárskom raste. Prečo reálny HDP na obyvateľa v niektorých krajinách vytrvalo mierou približne 2 percentá rastie už vyše 150 rokov? Prečo niektoré bývalé chudobné krajiny juhovýchodnej Ázie zažili obrovský hospodársky rozmach v poslednej polovici minulého storočia? A prečo niektoré krajiny naopak nerastú? K odpovediam týchto otázok nám poslúži Solowov model rastu. Pre vysvetlenie hospodárskeho rozvoja v historickom období po priemyselnú revolúciu si zas pomôžeme Malthusovým modelom.

Z krátkodobého hľadiska nás bude zaujímať hlavný zdroj hospodárskeho cyklu. Skonštruujeme rôzne statické a dynamické modely všeobecnej rovnováhy vychádzajúce z mikroekonómie, v ktorých sa naučíme, ako sa spotrebitelia rozhodujú medzi spotrebou a voľným časom, či súčasnosťou a budúcnosťou, predstavíme si príjmové a substitučné efekty. Vo vzájomnej interakcii spotrebiteľov s firmami, vládou a zvyškom sveta na agregovaných trhoch práce, kapitálu, produkcie a dlhopisov opíšeme všeobecnú rovnováhu a zamyslíme sa nad jej efektívnosťou.

Z praktických dôvodov potrebujeme odlišovať medzi dlhodobou a krátkodobou makroekonómiou, avšak krátkodobé a dlhodobé makroekonomické modely sa navzájom preplietajú a podporujú. Jednou zo spoločných čŕt bude, že v celom semestri budeme uvažovať modely reálnej ekonomiky. Zjednodušene predpokladáme, že médium výmeny nie sú peniaze ale jednotky spotreby. Uvažujeme jedinú komoditu, ktorú spotrebujú domácnosti a vyrábajú firmy a ktorou všetky subjekty môžu platiť na agregovaných trhoch. Toto zjednodušene viac zodpovedá reálnym podmienkam slovenskej ekonomiky integrovanej v Európskej menovej únii, ktorá nedisponuje monetárnou politikou. Pri skúmaní hospodárskeho cyklu sa viac zameriame na špecifiká malej otvorenej ekonomiky, na vysvetlenie krátkodobých zmien obchodnej bilancie a bežného účtu a tiež na vplyv zmien vo výmenných podmienkach.

Prerekvizity

Mikroekonomická analýza

Garant predmetu  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
Vyučujúci  doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
Literatúra
  1. Barro, R.J. Macroeconomics – A Modern Approach. Thomson South Western, 2008.
  2. Doepke, M., Lehnert, A., Sellgren, A.W.: Macroeconomics.
  3. Schmitt-Grohé, S., Uribe, M., Woodford, M.: International Macroeconomics.
  4. Williamson, S.D. Macroeconomics. Pearson, 6th edition, 2018.
Údaje k systému národných účtov:

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné