Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

veda a výskum

Sakálová, K., Ondrejková-Krčová, N.: Investične životné poistenie, 2009

Sakálová, K., Mojžišová, E.: Ratingové hodnotenia životných poisťovní, 2008

Sakálová, K., Mojžišová, E.: Príčiny potreby kapitálu a jeho vnútorné a vonkajšie zdroje v životnej poisťovni, 2007

Sakálová, K, Mojžišová, E.: Investičná politika životnej poisťovne, 2006

Sakálová, K: Life office accounts, 2005

Sakálová, K.: Classification of reinsurance in life insurance, 2005

Sakálová, K, Mojžišová, E.: Ak tuárske analýzy v životnej poisťovni, 2005

Sakálová, K.: Oceňovanie produktov metódou testovania zisku, 2004

Sakálová, K.: Underwriting and extra risks in life insurance, 2005

Šoltés, E.: Hierarchický model kredibility, 2009

Šoltés, E.: Bühlmannov-Straubov model kredibility, 2009

Šoltés, E., Šoltésová, T.: Aplikácia regresných modelov kredibility v podmienkach neživotného poistenia v SR, 2008

Sakálová, K.: One Application of Recursive formula in Life Insurance, 1997

Sakálová, K.: Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do EÚ, 2006

Sakálová, K.: Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do EÚ, 2006

Sakálová, K.: Operations with graph continuous functions, 2000

Sakálová, K.: The maximal additive family for the class of graph continuous real functions, 1998

Pinda, Ľ.: Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku, 2009

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné