Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

veda a výskum

Simonka, Zs.: Dôchodkový systém SR začiatkom hospodárskej krízy, 2015

Simonka, Zs.: Očakávané zmeny v penzijnom systéme po voľbách 2012 a miera ich naplnenia, 2015

Mucha, V.: Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a grafu v prostredí Microsoft Excel, 2015

Mucha, V.: Odhad parametrov všeobecného Paretovho rozdelenia softvérom EVA v prostredí jazyka R, 2015

Páleš, M.: Štatistická analýza portfólia akcií v jazyku R, 2015

Páleš, M.: Aproximácia binomického rozdelenia normálnym a príklad jej aplikácie v aktuárstve s využitím jazyka R, 2015

Páleš, M.: Niektoré aspekty triedenia údajov do tabuliek v jazyku R, 2015

Kaderová, A.: Časová štruktúra úrokových mier, 2015

Šoltésová, T.: Stochastické modelovanie vybraných druhov životného poistenia v diskrétnom čase, 2015

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné