Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Mikroekonomická analýza II

Mikroekonomická analýza II

Cieľ predmetu

Využitie modelového prístupu a matematických metód v ekonomickej teórii a ich aplikácia ako efektívneho nástroja pri riešení problémov mikroekonomickej analýzy rovnováhy trhových štruktúr sieťových odvetví.

Prerekvizity

Mikroekonomická analýza, Lineárne programovanie, Neineárne programovanie

 Garant predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
 Vyučujúci  prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
 Ing. Andrea Furková,PhD.
Literatúra
  1. Avriel, M.: Nonlinear Programming. Analysis and Methods. Doverr Publications. New York 2003
  2. Bruce A. McCarl: GAMS User Guide, Version 21.3, Texas A&M University. Developed in cooperation with GAMS Development Corporation. February 14, 2004
  3. Bester, H.: Theorie der Industrieökonomik. Berlin: Springer Verlag. 2007.
  4. Fendek, M – Fendeková, E.: Mikroekonomická analýza, Bratislava IURA Edition, 2008.
  5. Nicholson, W. – Snyder. Ch. M.: Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (with Economic Applications, InfoTrac® Printed Access Card). Boston: South-Western College Pub., 2007
  6. Yohe, G.W.: Excercises and Applications. Microeconomic Analysis. W.W. Norton and.Company. New York 1993.
  7. Tirole, J.: The Theory of Industrial Organisation. Massachusetts, Cambridge: The MIT Press, 1997.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné