Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.

 • email: zlatica.ivanicova(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.30
 • telefón: (421 2) 6729 5830
 • klapka: 5830
 • Vedecká orientácia

  Makroekonomické analýzy
  Medzinárodné paritné relácie
  Modelovanie a analýza kurzových relácií
  Vplyv pohybu kurzov na makroekonomické veličiny
  Operačný výskum

  Pedagogická činnosť

  Ekonometria II
  Modelovanie investičných procesov II

  Vedecká činnosť

  Názov úlohy: Analysis of the admission process of Slovak Republic and comparison with the other CEFTA countries.
  Typ úlohy: Interný výrkumný projekt EU No IGP 12, University of Economics
  Doba riešenia: 2002 - 2004, Koordinátor projektu

  Názov úlohy: Analysis of position of the capital and foreign market in Czech and Slovak Republic from point of view the admission process to the European Union, Czech and Slovak intergovernmental scientific and technical Cupertino.
  Typ úlohy: Medzinárodný výskumný projekt No 168/009
  Doba riešenia: 2002 - 2003, Koordinátor projektu

  Názov úlohy: European Economic Integration from the Perceptive of the Slovak Republic as a Associated Country.
  Typ úlohy: Jean Monnet Project, European Module No C01/162
  Doba riešenia: 2001 - 2004

  Realizované vedecké projekty

  Zahraničné stáže

  1993 - Študijný pobyt ICSTE Lisboa, Portugal
  1994 - Študijný pobyt Japonsko (Japan Foundation)
  1995 - Študijný pobyt na City University Londýn, Anglicko
  1997 - Študijný pobyt na Universidad de Complutense, Madrid, Španielsko
  1998 - Študijný pobyt na Johannes Keppler Univesrität Linz, Rakúsko
  1998 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko
  2000 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko
  2000 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko
  2001 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko

  Profesionálny rast

  1966 - 1971 - Inžinier, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia, odbor Ekonomicko-matematické výpočty
  1971 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
  1978 - Kandidát vied, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia
  1983 - 1985 - Hosťujúci profesor na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne
  1986 - Docent, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia
  1990 - 1994 - Prodekan pre zahraničné vzťahy, doktorandské štúdium a výskum
  1994 - 2000 - Prorektor pre zahraničné vzťahy
  2000 - Profesor, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
  2000 - doteraz - Profesor, UK Bratislava, Ústav medzin. vzťahov a aproximácie práva

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - február 2016)

  1. Unčovský, L. - Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Základy operačného výskumu. ES VŠE, Bratislava 1993.
  2. Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre manažérov. IURA Edition, Bratislava 1997.
  3. Brezina, I. - Ivaničová, Z.: Kvantitatívne metódy v logistike. EKONÓM, Bratislava 1999.
  4. Ivaničová, Z. - Brezina, I. - Pekár, J.: Prípadové štúdie z operačného výskumu. EKONÓM, Bratislava 1999.
  5. Ivaničová, Z. - Hill, M. M.: Outranking Methods of Multicriteria Decision Making - Which one to apply? An evaluation with simulated data. In: Ferreira, M. - Menezes, R. - Cardoso, M.: Métodos Quantitativos 2. Edicoes Sílabo, Lisabon 2001

  Členstvo vo vedeckých orgánoch a radách

  Člen vedeckej rady FHI
  Viceprezident Slovenskej akademickej asociácie pre zahraničnú spoluprácu
  Člen European University Continuing Education Network
  Pastpresident of the Slovak Association for Operation Research

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné