Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

granty VEGA

Grant VEGA 1/0014/12 - Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí

Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Doba riešenia: 2012 - 2014
Zástupca vedúceho projektu: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Spoluriešitelia projektu:

 Ing. Zuzana Čičková, PhD.
 Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
 Ing. Darina Frandoferová
 Ing. Pavel Gežik, PhD.
 Ing. Anna Hollá
 Ing. Ivan Lichner
 Ing. Marian Reiff, PhD.

  

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné