Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

veda a výskum

Kaderová, A.: Modelovanie pravdepodobnosti defaultu, 2010

Kaderová Andrea: Základné pojmy z oblasti merania a riadenia kreditného rizika, 2010

Kaderová A.: Rozdelenie kreditných derivátov,2010

Holý, D., Matejička, L., Pinda, Ľ.: Some Remarks On Faster Convergent Infinite Series I, 2010

Pinda, Ľ.: Financial Mathematics in Derivative Securities and Risk Reduction Financial Mathematics, 2010

Holý, D., Matejička, L., Pinda, Ľ.: Some Remarks On Faster Convergent Infinite Series II, 2010

Pinda, Ľ.: Financial Mathematics in Derivative Securities and Risk Reduction Investment Projects and Immunization, 2010

Pinda, Ľ.: Financial Mathematics in Derivative Securities and Risk Reduction Investment Schedul, 2010

Pinda, Ľ.: Financial Mathematics in Derivative Securities and Risk Reduction Fundamental Role of Derivative Securities and Portfolio Insurance, 2010

Pinda, Ľ.: Financial Mathematics in Derivative Securities and Risk Reduction Insurance and Risk Reduction, Financial Layering, 2010

Pinda, Ľ.: Insurance Portfolio, 2010

Pinda, Ľ.: Alternatívny transfer rizika, 2010

Pinda, Ľ., Matuška, J.: Modelovanie rizika a hrubého príjmu v developerskom procese a analýza senzitívnosti,2010

Pinda, Ľ., Praznovský, M.: Legislatívna úprava poisťovníctva ako súčasť finančného trhu, 2010

Pinda, Ľ.: Blackova-Scholesova analýza, 2010

Sakálová, K.: Odhad hodnoty životnej poisťovne Embedded value, 2010

Sakálová, K., Krčová Ondrejková, I.: Distribúcia prebytku poistencom životnej poisťovne. Dividendy, 2010

Sakálová, K.: Niekoľko aplikácií diferenciálnych rovníc v ekonómii, 2010

Mucha, V.: Generovanie hodnôt celkovej škody v kolektívnom modeli rizika na základe aproximácie posunutým gamma rozdelením v prostredí Microsoft Excel, 2014

Páleš, M.: Využitie softvéru pri práci s pravdepodobnostnými rozdeleniami v aktuárskej praxi, 2014

Mucha V.: Štatistická definícia pravdepodobnosti v rámci simulácie hodu kockou v prostredí Microsoft Excel, 2014

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné