Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

granty VEGA

Grant VEGA 1/8282/01 - Modelovanie a kvantitatívna analýza výnosov daňovej sústavy Slovenskej republiky

Vedúci projektu: prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Doba riešenia: 2001 - 2003
Zástupca vedúceho projektu: prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc.

Spoluriešitelia projektu:

 doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 doc. Ing. Eleonóra Fendeková, CSc.
 doc. Ing. Michal Chobot, CSc.
 prof. Ing. Jaroslav Husár, CSc.
 doc. RNDr. Mária Klučárová, CSc.
 Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.
 Mgr. Juraj Pekár, PhD.

 

 

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné