Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Viackriteriálne rozhodovanie

Viackriteriálne rozhodovanie

Anotácia predmetu:
Modelovanie rozhodovacieho procesu v podmienkach viackriteriálnosti a jeho aplikácie. Koncepcia intrapersonálneho, interpersonálneho a systémového konfliktu. Taxonómia metód viackriteriálneho rozhodovania. Optimálnosť a efektívnosť. Operačný model ideálnej alternatívy. Kompromisné programovanie a cieľové programovanie. Modelovanie preferencií rozhodovateľa a komplexné vyhodnocovanie variantov. Interaktívne procedúry. Skupinové rozhodovanie pri viacerých kritériách.

 Gestor predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.>
 Syllabus predmetu  Syllabus
 Vyučujúci  prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Literatúra:
1. Bogetoft, P. - Pruzan, P: Planning with Multiple Criteria. Investigation, Communication, Choice. North Holland, 1991 
2. Steuer, R. E.: Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation, and Application, John Willey & Sons 1986
3. Mlynarovič, V.: Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania, Ekonóm, Bratislava 1998

Prednáška 9

Prednáška 10

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné