Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Úvod do ekonometrie 1

Úvod do ekonometrie 1 → Moodle (Lukáčik)

Cieľom tohto predmetu je vysvetliť ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Poukazuje na vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Predstavuje ekonometrický model a jeho možné aplikácie. Zameriava sa na jednorovnicový lineárny regresný model a štatistické predpoklady, odhad parametrov a testovanie. Prezentujú sa analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Rozoberá sa nesplnenie štandardných predpokladov a ich dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Vysvetlené je testovanie a riešenie problémov pri nesplnení základných predpokladov.

 Garant  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
   doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   
 Literatúra 1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Letra Edu 2018
  2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Ekonometria 1, Bratislava: Ekonóm 2013
  3. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition 2007
  4. Gujarati, D.: Basic Econometrics. New York: McGraw Hill 2003
  5. Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics a Modern Approach. Thomson South-Western 2006
 Cvičenia, sotvér a materiály na semester

EViews Introduction - malý pomocník s programom EViews
EViews Illustrated for EViews 9 - manuál pre začiatočníkov
Študentská verzia LITE s obmedzeniami
(neumožňuje uložiť súbory s výsledkami - iba cez printscreeny!, max 60 objektov a iné obmedzenia)

Štatistické tabuľky


Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné