Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Teória hier

Teória hier

Anotácia predmetu

Predmet skúma modely konfliktných situácií, ktoré sa nazývajú hry. Konflikty vznikajú keď sa stretávajú záujmy cieľovo sa správajúcich subjektov. Konfliktnosť rozhodovania môže byť podmienená aj pôsobením náhodných faktorov. Okrem toho konflikty môžu vznikať aj medzi samotnými cieľmi. Reálne ekonomické a spoločenské javy sa spravidla vyznačujú všetkými týmito typmi konfliktov. Cieľom je nájsť optimálne rozhodnutia v týchto konfliktných modeloch. Aplikácie modelov teórie hier sú hlavne v oblasti efektívneho rozhodovania, v ekonomickej teórii (pri modelovaní rôznych trhových štruktúr), v sociológii (pri štúdiu správania jednotlivcov a skupín), v politológii (analýza volebných systémov, proces vzniku koalícií rôznych spoločenských zoskupení a určenie ich sily) a vo vojenstve (plánovanie a riadenie vojenských operácií).

Gestor predmetu  
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  
Literatúra

1. Aubin J. P. Mathematical methods of games and economic theory. North Holland, Amsterdam, 1982.
2. Chobot M. – Turnovec F. – Ulašín V.: Teória hier. Alfa, Bratislava 1991.
3. Gibbons R. Game theory for applied economics. Princenton University Press, Princenton 1992.

Linky

Strategy and Conflict: An Intro Sketch of Game Theory
Al Roth's game theory and experimental economics page
Introduction to Game Theory
Economic Application of Game Theory
Game Theory - Columbia University

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné