Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Simulačné modely

Simulačné modely

Anotácia predmetu

Predmet poskytuje základné poznatky o diskrétnej a prehľadne aj o spojitej simulácii. Zároveň uvádza aj do problematiky využívania konkrétnych simulačných jazykov, a tým vytvára predpoklady pre praktické riešenie konkrétnych simulačných úloh. Úvodom poskytuje všeobecné znalosti o podstate simulácie vo všeobecnosti. Všeobecné základy diskrétnej simulácie uvádza pomocou teórie náhodných čísel, metódami ich vytvárania a transformácie. Zaslúžená pozornosť sa venuje metodike simulačných experimentov. Konkrétne otázky simulácie sa ukazujú s využitím simulačných jazykov. Používa sa pritom jazyk Simul8.

Gestor predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
Vyučujúci  

 

Literatúra

1.

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné