Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Finančné modelovanie

Finančné modelovanie

 Gestor predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
 Syllabus predmetu  Syllabus
 Vyučujúci  prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Anotácia predmetu:
Predmet je orientovaný na výklad problémov súvisiacich s finančným rozhodovaním. Na základe poznatkov z finančnej matematiky sa vysvetľujú princípy finančného hodnotenia investícií. Pre posudzovanie investičných projektov sa využívajú jednak charakteristiky finančného hodnotenia (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosu, index ziskovosti) ako aj ďalšie ukazovatele. Pre vzájomné porovnávanie investičných projektov sa využívajú metódy komplexného vyhodnocovania variantov. Pozornosť je venovaná problematike výberu portfólia a jeho analýze (model Markowitza). Skúmajú sa základné modely investičného a finančného plánovania. Pri riešení úloh sa využívajú tabuľkové procesory s finančnými funkciami ako aj software pre optimalizačné metódy a pre metódy vyhodnocovania variantov.

Literatúra:
1. Brealy R.A. – Myers S.C.: Principles of Corporate Finance. New York, McGraw-Hill Inc., 1991
2. Tepper T. – Kápl M.: Peníze a vy. Prospektrum-Econtax, Praha, 1991
3. Mlynarovič V. – Hozlár E.: Viackriteriálne rozhodovanie. ES EU Bratislava, 1993
4. Mlynarovič V.: Finančné modelovanie. ES EU Bratislava, 1995
5. Mlynarovič, V.: Finančné investovanie. Teória a aplikácie. IURA Edition, 2001

Podklady k projektom

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné