Dnes je:
Streda 27.01.2021
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky

Doktorandi, ktorí začali štúdium pred 1. 9. 2016 sa riadia Zásadami doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave (2012):

Doktorandi, ktorí začali štúdium po 31. 8. 2016 sa riadia Zásadami doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave (2016):

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia
Oznamy
Dizertačná skúška
Obhajoba dizertačnej práce

 

Kontakt:
Lenka Kuklišová, Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, č.dv.: D7.23, tel.: 67295 723, e-mail: lenka.kuklisova@euba.sk

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné