Dnes je:
Streda 20.06.2018
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

predpisy fakulty a formuláre

Predpisy a formuláre platné na Fakulte hospodárskej informatiky

Predpisy platné na Fakulte hospodárskej informatiky

Predpisy platné na Ekonomickej univerzite, interné smernice a príkazy rektora - univerzitné stránky

Zákon o vysokých školách

Usmernenie Ministerstva školstva SR o používaní akademických titulov

 

Formuláre žiadostí a potvrdení

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné