Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

oznamy fakulty

Programujte v jazyku Visual Basic 2010!


Prevezmite si zadarmo novú programátorskú príručku, v ktorej sa zoznámite s programovaním rôznych typov aplikačných riešení v programovacom jazyku Visual Basic 2010 od spoločnosti Microsoft.

Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7
Anotácia:
Cieľom príručky je zoznámiť mierne pokročilých programátorov, vývojárov a študentov s praktickou tvorbou jednoduchých i zložitejších programov v jazyku Visual Basic 2010. Publikácia obsahuje kapitoly o tvorbe konzolovej aplikácie, aplikácie s grafickým používateľským rozhraním WinForms, tvorbe knižnice tried a tvorbe paralelnej aplikácie.

Cieľové publikum: študenti odboru 9.2.10 Hospodárska informatika na FHI EU, študenti rovnakého, prípadne príbuzného informatického študijného odboru iných informaticky orientovaných vysokých škôl univerzitného typu.

Dielo je primárne určené mierne pokročilým používateľom programovacieho jazyka Visual Basic 2010. Ako mierne pokročilého profilujeme používateľa, ktorý ovláda tieto zručnosti:

    - Absolvoval základný kurz programovania.
    - Rozumie objektovému programovaniu. 
    - Má znalosti základov vizuálneho programovania.
    - Vie sa pohybovať vo vývojovom prostredí
       produktu Microsoft Visual Basic 2010 Express.


Názov: Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7.
Autor: Ing. Ján Hanák, PhD., MVP.
Rozsah príručky: 74 strán formátu F9.
Vydavateľ: Microsoft Slovakia.
Rok vydania: 2011.
Vydanie: prvé.
Forma distribúcie: elektronická (dokumenty PDF a XPS). 

Linka na prevzatie diela: http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769.aspx.  


Prajeme vám príjemné čítanie!


Autor a vedenie KAI FHI

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné