Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

diplomové práce

Témy diplomových prác na rok 2010 (vypísané v akademickom roku 2008/09)

1 Bandurič Igor, Ing Agilné metódy tvorby softvéru
2 Bandurič Igor, Ing Doménovo špecifické jazyky (DSL)
3 Bandurič Igor, Ing Webové aplikácie v Java EE
4 Bandurič Igor, Ing Objektové databázy
5 Bandurič Igor, Ing Webové služby v štátnej a verejnej správe
6 Bandurič Igor, Ing RIA - internetové aplikácie
7 Bandurič Igor, Ing SAP NetWeaver - tvorba aplikácií
8 Bandurič Igor, Ing Testami riadený vývoj sofvéru
9 Bandurič Igor, Ing Využitie dynamických jazykov
10 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Návrh a realizácia systému na podporu viackriteriálneho rozhodovania založeného na metóde AHP (Analytical Hierarchical Process)
11 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Obchodovanie individuálnych investorov na FOREXe prostredníctvom elektronického obchodného systému VISUAL TRADING
12 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Návrh vzorových príkladov v prostredí PrecisionTree and @Risk
13 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Použitie MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) v úlohách viackriteriálneho rozhodovania
14 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Popis a možnosti využitia Krysalis v úlohách viackriteriálneho rozhodovania
15 Bednár Peter, doc. Ing. CSc Popis a možnosti využitia softweru na podporu rozhodovania IRIS ((Interactive Robustness analysis and parameters' Inference for multicriteria
16 Bednár Peter, doc. Ing. CSc . IDS - Intelligent Decision System pre úlohy viackriteriálnej analýzy
17 Blahušiak Martin, Ing. Business intelligence v Microsoft SQL Server
18 Blahušiak Martin, Ing. Vývoj aplikácie pre konkrétny podnik
19 Blahušiak Martin, Ing. Vývoj aplikácie pre konkrétny podnik
20 Blahušiak Martin, Ing. Analýza, návrh a implementácia informačného systému
21 Blahušiak Martin, Ing. Objektovo orientovaná analýza a návrh informačného systému
22 Blahušiak Martin, Ing. Automatizácia v objektovo orientovaných systémoch CASE
23 Blahušiak Martin, Ing. Systémy Computer Aided Business Engineering (CABE)
24 Brixová Janette, Ing. E-learningové vzdelávanie realizované vysokými školami
25 Brixová Janette, Ing. Princíp a používanie elektronických konferencií cez Internet
26 Brixová Janette, Ing. Bezpečnostný monitoring systémov firmy
27 Brixová Janette, Ing. Vývoj operačných systémov firmy Microsoft
28 Brixová Janette, Ing. Internet a analýza jeho služieb
29 Brixová Janette, Ing. Informačné systémy vo verejnom sektore
30 Brixová Janette, Ing. Freeware. Analýza internetovej ponuky software pre malé podniky
31 Brixová Janette, Ing. Manažérske riadenie a informačné technológie
32 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Analýza metód sociálneho inžinierstva a možnosti zabezpečenia IT
33 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - účinný nástroj vo firemnej praxi
34 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Komplexná ochrana firemnej IT infraštruktúry
35 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Elektronický podpis - analýza využívania v SR
36 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Verifikácia digitálnej identity v kontexte počítačovej kriminality
37 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Súčasné trendy v elektronickom podnikaní
38 Cárachová Magdaléna, Ing., PhD. Systém elektronického podnikania B2B a jeho prínosy
39 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v ústrednej štátnej správe (Ministerstvo podľa výberu).
40 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v regionálnej samospráve (Vyšší územný celok podľa výberu).
41 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v mestskej samospráve (Mestský úrad podľa výberu).
42 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v miestnej samospráve (Miestny úrad podľa výberu).
43 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho konania v mestskej/miestnej samospráve (Mestský/Miestny úrad a predmet správneho konania podľa výberu).
44 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu informatizovanej domácnosti (Domácnosť v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa výberu).
45 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v miestnej štátnej správe (Obvodný úrad podľa výberu).
46 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho procesu v regionálnej samospráve (Vyšší územný celok podľa výberu).
47 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu správneho konania v mestskej/miestnej samospráve (Mestský/Miestny úrad a predmet správneho konania podľa výberu).
48 Grell Michal, Ing. PhD. Architektúra špecializovaného softvéru na podporu informatizovanej domácnosti (Domácnosť v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa výberu).
49 Hanák Ján, Ing. Objektovo orientované programovanie v jazyku C++ (Martina Petrovičová)
50 Hanák Ján, Ing. Paralelné programovanie v jazyku C# 4.0 (Vladimír Juhás)
51 Hanák Ján, Ing. Vývoj paralelnej počítačovej aplikácie v jazyku C++/CLI (Ján Pastorok)
52 Hanák Ján, Ing. F# a funkcionálne programovanie na platforme .NET 4.0
53 Hanák Ján, Ing. Analýza, návrh a implementácia počítačovej aplikácie v jazyku Visual Basic 2010
54 Hanák Ján, Ing. Analýza, návrh a implementácia počítačovej aplikácie v jazyku C# 4.0
55 Hanák Ján, Ing. Symetrické a asymetrické šifrovanie na platforme .NET 4.0
56 Hanák Ján, Ing. Automatizácia aplikácií Microsoft Office 2007
57 Hanák Ján, Ing. Webová aplikácia používajúca Java EE technológiu
58 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Tvorba aplikácie pre mobilné zariadenia
59 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Implementácia databáz vo vybraných prostrediach, výhody, nevýhody
60 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Aplikácia s využitím makier v MS Excel
61 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Tvorba IS s využitím DBS Oracle a PL/SQL procedúr
62 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Tvorba aplikácie na prevod dát medzi DBS Oracle a MS Excel
63 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Informačné systémy pre podniky - hotové riešenia
64 Kniežová Jaroslava Ing.PhD. Tvorba medicínskeho IS
65 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Business Intelligence v prostredí Microsoft SQL Server
66 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Broadband - možnosti, problémy, využitie
67 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Rozhodovacie stromy ako nástroj pre podporu business procesov
68 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Nástroje pre podporu rozhodopvania v MS Office 2007
69 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Nástroje pre viacdimenzionálne analýzy
70 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Portál strednej organizácie - návrh, riešenie, implementácia
71 Kristová Gabriela, doc. Ing., PhD. Business Intelligence pomocou Office Share Point Server 2007
72 Majirský, Miroslav, Ing. Návrh bezpečnej komunikácie podnikových IS
73 Majirský, Miroslav, Ing. Možnosti integrácie CMS do podnikových IS
74 Majirský, Miroslav, Ing. Návrh zabezpečenia telepráce pre podnik
75 Majirský, Miroslav, Ing. Využitie WORKFLOW v podnikových IS
76 Majirský, Miroslav, Ing. Návrh bezpečnej komunikácie podnikových IS
77 Majirský, Miroslav, Ing. Možnosti integrácie CMS do podnikových IS
78 Majirský, Miroslav, Ing. Návrh zabezpečenia telepráce pre podnik
79 Majirský, Miroslav, Ing. Využitie WORKFLOW v podnikových IS
80 Medveďová Eva, Mgr. 1.-2.Vývoj aplikácie pomocou MS Office 2007 pre malú firmu.(2 študenti)
81 Medveďová Eva, Mgr. 3.Analýza, návrh a implementácia IS malej realitnej kancelárie.
82 Medveďová Eva, Mgr. 4.Analýza, návrh a implementácia podsystému realitnej kancelárie.
83 Medveďová Eva, Mgr. 5.-6.Vytvorenie aplikácie v prostredí Visual Studio 2005 pre firmu.(2 študenti)
84 Medveďová Eva, Mgr. 7.Automatizácia administratívnych prác firmy so zákazkovou činnosťou.
85 Medveďová Eva, Mgr. 8.Vytvorenie aplikácie na testovanie praktických znalostí študentov z MS Excelu.
86 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Analýza a návrh internetového obchodu
87 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Biometrické autentifikácie osôb a ich využitie v praxi
88 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. e-Government v Európskej únii
89 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Implementácia GPS asistovaných informácií vo Windows Mobile
90 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Analýza,návrh mzdového IS
91 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Multikriteriálne porovnanie programovacích jazykov
92 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. Využitie PL-SQL v praxi
93 Miroslav Kršjak, Ing. PhD. SRBD pre malé a stredné podniky
94 Ondrejková, Anna, Ing. Detekcia vírusových infiltrácií a možnosti antivírusovej ochrany v digitálnom svete
95 Ondrejková, Anna, Ing. Počítačové hrozby a ich efektívna detekcia, eliminácia a antivírusová ochrana
96 Ondrejková, Anna, Ing. E-learningová podpora vzdelávania na EU v Bratislave
97 Ondrejková, Anna, Ing. E-learningová podpora vzdelávania na EU v Bratislave
98 Ondrejková, Anna, Ing. Elektronický index - zhodnotenie funkčných aplikácií a možnosti uplatnenia na EU v Bratislave
99 Ondrejková, Anna, Ing. Elektronické zdravotníctvo - elektronické zdravotné záznamy, charakteristika a perspektíva
100 Ondrejková, Anna, Ing. Voľná téma podľa požiadaviek praxe
101 Rakovská Eva, RNDr. Využitie podnikových Open Source systémov v praxi (TP)
102 Rakovská Eva, RNDr. Využitie modulu Knowledge Management v open source systéme ERP5. (Analýza problému, návrh riešenie pomocou modulu KM a jeho implementácia)
103 Rakovská Eva, RNDr. Znalostný systém na kontrolu vzťahov v účtovníctve (Analýza problému, návrh riešenia pomocou znalostného systému, implementácia)
104 Rakovská Eva, RNDr. Virtuálna katedra - portálové riešenie pre správu katedry na Univerzite I.(Analýza problému, návrh riešenia, implementácia vo vhodnom prostredí)
105 Rakovská Eva, RNDr. Virtuálna katedra - portálové riešenie pre správu katedry na Univerzite II.(Analýza problému, návrh riešenia, implementácia vo vhodnom prostredí)
106 Rakovská Eva, RNDr. Tvorba projektov pomocou ECLIPSE (TP podporená ukážkou)
107 Rakovská Eva, RNDr. Implementácia znalostného jadra do systému vytvoreného v Jave (Implementačná práca v Jess CLIPS)
108 Rakovská Eva, RNDr. Vytvorenie znalostného modelu v ontologickom prostredí Protégé (Analýza a návrh ontologického modelu).
109 Schmidt Peter, ing. Mgr. Procesný prístup k tvorbe IS malého podniku - analýza
110 Schmidt Peter, ing. Mgr. Procesný prístup k tvorbe IS malého podniku - návrh, implementácia
111 Schmidt Peter, ing. Mgr. CMS - analýza, návrh
112 Schmidt Peter, ing. Mgr. IS termálneho kúpaliska
113 Schmidt Peter, ing. Mgr. Distribuovaný IS na platforme MS SQL
114 Schmidt Peter, ing. Mgr. Analýza, návrh a implementácia web aplikácie
115 Schmidt Peter, ing. Mgr. Využitie CMS pri tvorbe IS
116 Schmidt Peter, ing. Mgr. Prvky procesného modelovania v jednotlivých metodológiách
117 Schmidt Peter, ing. Mgr. Procesný prístup k tvorbe IS malého podniku - analýza
118 Szivosová Mária, Ing. Internetový reklamný systém, jeho vplyv na rast elektronického podnikania.
119 Szivosová Mária, Ing. Dopad finančnej krízy na využívanie elektronického podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku.
120 Szivosová Mária, Ing. Analýza požiadaviek a možnosti využitia e-commerce v konkrétnom podniku
121 Szivosová Mária, Ing. Elektronické trhy, ich transformácia a využívanie v Európskej únii
122 Szivosová Mária, Ing. Ochrana dát a informačná bezpečnosť v prostredí elektronického podnikania
123 Szivosová Mária, Ing. Analýza a charakteristika služieb elektronického bankovníctva na Slovensku
124 Szivosová Mária, Ing. Vplyv a dopad elektronického obchodovania na podnikanie
125 Škurla Peter Ing. Využitie architektúry SOA pri návrhu a implementácii elektronického obchodu (2 študenti)
126 Škurla Peter Ing. Analýza, návrh a implementácia informačného systému s využítím princípov servisne orientovanej architektúry
127 Škurla Peter Ing. Využitie architektúry SOA na podporu procesného riadenia
128 Škurla Peter Ing. Analýza, návrh a implementácia informačného systému súkromnej zdravotnej ambulancie
129 Škurla Peter Ing. Komparatívna analýza možností riešenia systémov riadenia báz dát
130 Škurla Peter Ing. Nové trendy v návrhu a realizácii databázových systémov
131 Škurla Peter Ing. Návrh, vývoj a implementácia riešenia na platforme SAP NetWeaver
132 Trochanová Hana Ing. Adobe Flash a jeho použitie v e-leraningu
133 Trochanová Hana Ing. Tvorba e-learningoveho kurzu
134 Trochanová Hana Ing. Vytvorenie konferencneho IS
135 Trochanová Hana Ing. Vytvorenie konferencneho IS
136 Trochanová Hana Ing. Doprogramovanie Školskeho LMS Moodle
137 Trochanová Hana Ing. Zautomatizovanie Informačných testov
138 Trochanová Hana Ing. Virtuálna univerzita - IS
139 Trochanová Hana Ing. Administrácia LMS Moodle
140 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Využívanie Petriho sieti pri návrhu modelu riadenia a rozhodovacieho procesu.
141 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Využitie genetických algoritmov pri zbere, triedení a vyhodnocovaní dát.
142 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Ochrana informácii kódovaním a šifrovaním.
143 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Analýza náročnosti a rizikovosti procesov pomocou stromov porúch a stromov udalosti.
144 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Algoritmizácia a tvorba SW vybavenia pre vyhodnotenie zberu dát získaných pomocou stacionárnych časových radov.
145 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Škálová invariantnosť objektov a procesov.
146 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Algoritmizácia a tvorba SW vybavenia pre vyhodnotenie zberu dát získaných pomocou nestacionárnych časových radov.
147 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Návrh algoritmu induktívneho konštruovania rozhodovacích stromov.
148 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Vizualizácia dynamického prejavu vybraných metód triedenia.
149 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Prostriedky tvorby agentových aplikácií.
150 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Aspekty korelácie a komplexnosti finančného prostredia vyjadrené metódami a možnosťami ekonofyziky.
151 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Od štatistiky k finančnému riziku.
152 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Využitie stochastických a chaotických modelov pri predikcii ekonomických procesov.
153 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Aspekty využitia zhlukovej analýzy pri získavaní znalostí z databázy.
154 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Korelačná analýza vývoja ekonom. charakteristík vybraných komodít.
155 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Informačná bezpečnosť, utajovanie správ a zabezpečenie efektívnosti prenosu informácie v multimediálnych komunikáciách.
156 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Konštrukcie databázových systémov.
157 Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. Využitie štatistickej a fraktálovej analýzy pri vyjadrení finančného rizika.
158 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Manažment IT projektov
159 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Manažment IT oddelenia
160 Vojtechovský Jaroslav, Ing. CRM systémy ako marketingový nástroj
161 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Implementácia CRM systému do podniku
162 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Nové trendy v CRM
163 Vojtechovský Jaroslav, Ing. IT audit
164 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Analýza možnosti využitia open source IS v podniku
165 Vojtechovský Jaroslav, Ing. E-biznis a E-podnikanie
166 Vojtechovský Jaroslav, Ing. Marketing na internete
167 Závodný, Peter, prof. Návrh distribuovaného IS firmy
168 Závodný, Peter, prof. Možnosti a trendy prenosu dát
169 Závodný, Peter, prof. Intranetové riešenie vybraného podsystému AIS
170 Závodný, Peter, prof. Elektronický obchod a komercia na Internete
171  Markus Ľudovít, Ing, CSC. Microsoft virtual PC
172  Markus Ľudovít, Ing, CSC. Elektronické platobné systémy
173  Markus Ľudovít, Ing, CSC. Virtuálne stroje pre Linux
174  Kvietková Anna, doc. Ing., PhD. Prenos dát, ich ochrana a vývojové trendy
175  Kvietková Anna, doc. Ing., PhD. Elektronický obchod - možnosti využitia v malej firme
176  Kvietková Anna, doc. Ing., PhD. Ochrana a bezpečnosť údajov v IS malých a stredných podnikov
177  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Tvorba dynamickej stránky vývoja kurzu cien zadaných komodít (dvaja študenti)
178  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Registrácia obnoviteľných zdrojov energie v SR pomocou GIS
179  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. CIM v strojárskej výrobe
180  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Využitie dátových skladov pri sledovaní parametrov prírodných charakteristík
181  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Tvorba modelu systému národných účtov
182  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Tvorba materiálov dištančného vzdelávania vybraného predmetu pomocou LMS systému
183  Kultan, Jaroslav, Ing., PhD. Využitie dátových skladov pri analýze kurzov vybraných valút

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné