Dnes je:
Štvrtok 27.02.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

1999

Medzinárodný vedecký seminár
Kvantitatívne metódy vo vedeckovýskumnej činnosti a praxi IV

Račková dolina 1999

 

 Meno  Prezentovaný príspevok
 Hančlová, Jana  Výuka matematických metod na ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě
 Jablonský, Josef – Pánková, Václava  Software pro výuku kvantitativních metod
 Janáček, Jaroslav  Výuka kvant. metod v studijním oboru „Informační a řídící systémy“
 Lukáčik, Martin – Pekár, Juraj  Možnosti využívania softvéru pri výučbe predmetov KOVE v Bratislave

 

 (späť)

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné