Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Úvod do operačného výskumu 2

Úvod do operačného výskumu 2

 

   
Vyučujúci  prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
 
Literatúra

1. Brezina, I. - Ivaničová, Z. - Pekár, J.: Operačný výskum. IURA Edition, Bratislava 2002.
2. Ivaničová, Z. – Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre manažérov, IURA Edition, Bratislava 1997.
3. Brezina, I. - Pekár, J.: Operačná analýza v podnikovej praxi. EKONÓM, Bratislava 2014.
4. Unčovský, L. – Ivaničová, Z. – Brezina, I.: Základy operačného výskumu a ekonometrie. ES EU, Bratislava 1993.
5. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. ALFA, Bratislava 1990.

Príklady na prednášky
Cvičenia

Zadanie projektov

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné