Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Ing. Martin BlahušiakIng. Martin Blahušiak, PhD.

 • email: ingmato23@yahoo.com  
 • kancelária: E8.11,
 • telefón: (421 2) 672 95 861,
 • klapka: 5861
 •  Konzultačné hodiny -Pon. 15:00 - 17:00, Štv. 6:30 - 7:30

   Vedecká orientácia:

     Automatizácia projektovania a programovania,
     objektové metodológie a programovanie,
     databázové systémy, informatika, informačné technológie

  Pedagogická činnosť:

     Prednášky a cvičenia: Automatizácia projektovania (bývalé Systémy automatizácie proj. a prog. A - SAPPA)
                                        Prípadové štúdie (bývalé Prípadové štúdie A,B - PSA, PSB)
     Cvičenia: Softvérové inžinierstvo A - SWI1 (bývalé Softvérové inžinierstvo A - SWIA), 
                     Softvérové inžinierstvo 2 - SWI2 (bývalé Softvérové inžinierstvo B - SWIB),

  Vzdelanie:

    FHI EU v Bratislave (2004 - 2009) extrené doktorandské štúdium v odbore 9.2.10 Hospodárska informatika: 
                                                           - dizertačná skúška absolvovaná 14.3.2006
                                                           - obhajoba dizertačnej práce absolvovaná 5.5.2010                                                 
    Ekonomická Univerzita v Bratislave (1998-2003) - FHI, smer Informačné technológie
    Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha v Martine (1994-1998)

  Zamestnanie:

     Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (2003 - )

  Projekty:

  Trochanová, H. a kol.: Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learning na EU, IGP 2317114/07, doba riešenia 2007 – 2009, spoluriešiteľ

  Vojtková, M. a kol.: Analýza možností aplikácie viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných oblastí ekonomiky, VEGA 1/2631/05 – 145, doba riešenia 2005 – 2007, spoluriešiteľ

  Russev S. a kol.: Modernizácia informačných systémov s ohľadom na ich bezpečnosť, interná grantová úloha EU pre mladých vedeckých pracovníkov, číslo 2317106/05, 2005, spoluriešiteľ

  Pinda Ľ. a kol. - Implementácia a zavedenie do prevádzky informačného systému Fakulty hospodárskej informatiky. Interná grantová úloha č. 170021/05 EU, 2005, spoluriešiteľ

  Chudá D. a kol.: Elearning a vzdelávanie pracovníkov č. 2317101/04, spoluriešiteľ

  Publikačná činnosť:

  Blahušiak M.: Objektovo orientované vývojové prostredia a nástroje od spoločnosti IBM Rational, In: AIESA 2008.
  Blahušiak M.: Modelovanie dát v Rational Rose XDE pre Visual Studio .NET 2003, In: Ekonomika a informatika, Roč. 5, č. 1, 2007.
  Blahušiak M.: Vývojové prostredia používané v softvérových firmách v Slovenskej republike, In: AIESA 2007.
  Blahušiak M.: Vývojové prostredia na návrh informačných systémov vyučovaných na univerzitách v Slovenskej republike, In: AIESA 2006.
  Blahušiak M.: Uchovávanie údajov a tvorba databázy v MS Access. Bratislava: Statis. 2006.
  Blahušiak M.: Content Management System pre IS FHI - Systém na správu obsahu web stránok, In: AIESA 2005.

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné