Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

                                                                                                                                                                              

Ing. Mária Szivósová, PhD.

 • email: maria.szivosova@euba.sk,
 • kancelária: E8.07
 • telefón: (421 2) 672 95 857
 • klapka: 5857. 
 • Konzultačné hodiny - Pon. 15:00 - 17:00,  Štvr. 13:30 - 15:30
  Vedecká orientácia:

     Vo vedeckej činnosti sa orientujem na Informačné technológie, Informačné systémy, problematiku Internetu s užším zameraním na e-business a internetový marketing

  Pedagogická činnosť:

   

  V súčasnosti prednášam  Informatiku I, Informatiku II v slovenskom a anglickom jazyku, vediem cvičenia z Informatiky I, Informatiky II v slovenskom a anglickom jazyku na Fakulte hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave,

  Vediem prednášky a cvičenia z predmetu Manažérske simulácie na 1. a 2. stupni na Fakulte hospodárskej informatiky.

  Vediem predmet Internetový marketing v programe Erazmus +, zahraniční študenti.

   

   

   

  1978-1982 Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta riadenia 

   

  1994 Študijný pobyt City University of London

   

  2006  Ekonomická univerzita v Bratislave Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3

  Vzdelávanie v oblasti  it zručností s cieľom získania medzinárodne uznávaného certifikátu ECDL,  držiteľ certifikátu ECDL ,

   

  2007 Absolvovanie kurzu E – VZDELÁVANIE, akreditovaného MŠ SR, 1819/13674/2004/171/1

  Moduly:

  Základy e-vzdelávania, LMS – systémy na riadenie výučby, Autori e-vzdelávania, Manažéri e-vzdelávania, Videokonferencie vo vzdelávaní. Vedené Slovenská e - akadémia, n.o., Bratislava 

   

  2007 Ekonomická univerzita v Bratislave Projekt ESF JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 č.13120120125

  INTERNACIONALIZÁCIA  VZDELÁVANIA EKONÓMOV A MANAŽÉROV

  Zabezpečenie predmetu Informatika I, Informatika II v anglickom jazyku, držiteľ certifikátu,

   

  2010  Doktorandské vzdelanie, FPM, EU Bratislava, ukončené  titulom PhD.,

   

  2013  Absolvovanie kurzov : tb1000 sap business one logistics a tb1100 sap business one accounting, v śkoliacom stredisku sap slovensko

        

   

  2013 Certificate of attendance  the Amcham Train the Trainer Course   organized by csi leasing, google slovakia, ibm, lenovo, microsoft slovakia, pwc and tlelfonika o2

   

   


   

   

  Podielala sa na riešení 7 oponovaných vedecko-výskumných štúdii z oblasti IT ako spoluriešiteľ.  
  VEGA 1/1248/04 – Adaptácia komunikačných nástrojov slovenských podnikoch v procese vstupu  do Európskej únie. Spoluriešiteľ na projekte - v súčasnosti.

  Publikačná činnosť:

     3 skriptá, 12 vystúpení na konferenciách,1 článok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné