Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Ing. Jaroslav Kultan, PhD.
·  email: jkultan@dec.euba.sk
·  kancelária: E8.27 - konzultačné hodiny
streda 11:00-13:00
·  telefón: (421 2) 672 95 877, 
·  klapka: 5877

Konzultačné hodiny - Ut. 11:00 - 13:00


Vedecká orientácia: 
Databázové systémy, dištančné vzdelávanie, videokonferencie 
Identifikácia a modelovanie v energetike, Ekonomické využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Pedagogická činnosť: 
Databázové systémy a dátové sklady  
Vzdelanie: 
Štátna technická univerzita Ukrajiny (KPI) (1979-1985) 
 Zamestnania: 
Ekonomická univerzita  FHI, KAI - odborný asistent 2004
Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava - zást. riad. 1996 - 2004
Stredné odborné učilište elektrotechnické - zást.riad. 1995-1996
Energetická inšpekcia - odborný poradca 1994-1995
Marianum, m.p. - ved. informačného systému 1993-1994
Slovenská technická univerzita EF KAI - odborný asistent 1985-1993  

Výber z publikačnej činnosti: 

rok 2010

Kultan J.:

Realizácia spätnej väzby v elektronickom  vzdelávaní; Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu 2010,  Ekonomická univerzita v Bratislave, 11.03.2010,  ISBN xxxxxxxxxx 978-80-225-2724-8

 

rok   2009

Kultan J., Niektoré aspekty využívania informačných technológií na realizáciu spätnej väzby vo vyučovacom procese.  9. medzinárodná vedecká konferencia,   SCHOLA 2009, 3. - 4 . decembra 2009

Kultan J., Использование информационных технологий для обратной связи в образовательном процессеж Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті, методологія, досвід, перспективи. VI. Мижнародная науково-методична конференція,  13-14 жовтня 2009, Kyjev, Ukrajina, ISBN 978- 966-8405-93-8   /recenzovany/

Kultan, J., Vybrané aspekty využívania obnoviteľných zdrojov energie (Selected Aspects Of Renewable Energy Sources Exploitation), 8 celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou Energetika Ekológia Ekonomika 2009, Vysoké tatry, 27.-29. mája 2009, ISBN 978-80-89402-08-3

Kultan, J., Использование видеоконференций  при  организации  обучения  на русском языке в Экономическом университете в Братиславе, IV Міжнародної науково-практичної конференції "Управління в освіті",  23 – 24 квітня 2009 року в Національному університеті "Львівська політехніка" у м. Львові, Україна

Kultan J., Zvýšenie kvality  vzdelávania využitím spätnej väzby realizovanej pomocou LMS, Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu 2009,  Ekonomická univerzita v Bratislave, 24.03.2009 - 24.03. 2009, ISBN 978-80-225-2724-8

 

 

celý zoznam publikácií a aktivít

 

 

 

 

 

 (späť)

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné