Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

 

Ing. Anna Ondrejková

 • email: ondrejka@euba.sk,
 • kancelária: E8.16,
 • telefón: (421 2) 672 95 866,
 • klapka: 5866.
 • Konzultačné hodiny - Pon. 8:00 - 11:00, Štvr. 8:00 - 9:00
  Vedecká orientácia:

  Komunikácia človek-počítač - Human-Computer Interaction (HCI),
  Počítačové právo - Computer Law,
  Automatizácia kancelárie - Office Automation

   

  Pedagogická činnosť:

  Informatika I,
  Informatika II,
  Komunikácia človek-počítač,
  Počítačové právo

   

  Životopis:

  Meno a priezvisko: Ing. Anna Ondrejková, rodená Uričová
  Dátum narodenia: 3. 8. 1953
  Miesto narodenia: Most pri Bratislave
  Národnosť: slovenská
  Štátne občianstvo: SR
  Stav: vydatá

  Vzdelanie:
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave:
  Fakulta riadenia,
  Katedra automatizovaných systémov riadenia
  titul inžiniera – 1976

  Jazyková škola v Bratislave - všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického - 9. 6. 1981

  Ašpirantské štúdium (príprava pre CSc.) na Fakulte riadenia, 1979 – 1982
  Ašpiantské minimum 21. 10. 1982

  Pedagogické minimum na Katedre pedagogiky Fakulta národohospodárska,
  Vysoká škola ekonomická v Bratislave - záverečná skúška 25. 3. 1983.

  Doktorandské štúdiumod 1. 9. 2000 odbor Aplikovaná informatika, FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave


  Zamestnanie:
  16. 8. 1976 – programátorka – analytička Výskumné výpočtové centrum VŠE Bratislava

  1. 1. 1982– odborná asistentka na Katedre automatizovaných systémov riadenia (teraz Katedra aplikovanej informatiky), Fakulta riadenia (teraz Fakulta hospodárskej informatiky), VŠE Bratislava (teraz Ekonomická univerzita v Bratislave)

  október 1976 – december 1981 - externá učiteľka na Katedre automatizovaných systémov riadenia, Fakulta riadenia, VŠE Bratislava


  Vedecká orientácia na problematiku:
  Informatika, Komunikácia človek – počítač, Počítačové právo, Multimédiá, E-learning, Bezpečnosť dát


  Aktuálne kurzy:
  Počítačové právo, máj 2001, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, november 2003, AEC Bratislava, s.r.o. - Data Security Company


  Jazyky:
  anglický, nemecký a ruský jazyk


  Zahraničné stáže:
  Študijný pobyt v Londýne, Veľká Británia, City University London
  2 mesiace, program Tempus, rok 1993

   

  Výber z publikačnej činnosti:

  Ing. Anna Ondrejková, Ing. Magdaléna Cárachová
  Praktikum pre prácu s programovým systémom Lotus 1-2-3
  Edičné stredisko, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1992, skiptá, 258 strán

  Russev, S., Štefánek, J., Kelemen, J. a ďalší autori: Kvietková, A., Cárachová, M., Polášek, I., Ondrejková,A.
  Príprava odborníkov v oblasti aplikovanej informatiky na FHI EU v Bratislave
  príspevok na III. medzinárodnú vedeckú konferenciu ”Ekonomická transformácia, jej sociálne a ekologické dôsledky” Bratislava, 12. – 13. novembra 1998, Zborník: strany 170 – 185, Bratislava FHI, Elita 1998

  Ing. Anna Ondrejková
  Legislativa v oblasti počítačovej ergonómie
  IT fórum, časopis pre distribúciu informačných technológií, 3/99, september 1999, dvojmesačník, vydavateľ – Promedia Partner, s.r.o. Bratislava, článok, 2 strany v zalamovaných novinárskych stĺpcoch

  Ing. Anna Ondrejková
  Aktuálne o počítačovom práve
  príspevok na 6. medzinárodnú konferenciu ”Quantitative Methods in Business and Management”
  Sixth International Conference Bratislava, 4. – 5. november 1999, Zborník: strany 296 – 302, Bratislava FHI EU 1999

  Ing. Anna Ondrejková
  Certifikačná autorita – jej chápanie, úlohy a postavenie v informačnej spoločnosti
  príspevok na 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu FHI ”Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí”, 18. –20. september 2002, Bratislava, Zborník: strany 162-168

  Ing. Anna Ondrejková
  Postavenie informatiky v Česku
  príspevok na III. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov “Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti”, 23. máj 2003, Bratislava, Zborník: strany 142 - 149

  Ing. Anna Ondrejková
  Multimediálne prezentácie na skvalitnenie vzdelávacieho procesu
  príspevok na 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu FHI ”Kvantitatívne metódy v ekonómii – kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Európskej únie”, 13 –14. november 2003, Bratislava, 8 strán

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné