Dnes je:
Pondelok 21.09.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

profil katedry

KATEDRA ÚČTOVNÍCTVA A AUDÍTORSTVA 

Srdečne Vás vítame na stránke Katedry účtovníctva a audítorstva, ktorá ako jediná na Slovensku poskytuje úplné vysokoškolské vzdelanie v oblasti účtovníctva, audítorstva a kontroly a to vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia:
1. stupeň - bakalárske štúdium (3 roky), abosloventi nášho študijného programu Účtovníctvo získavajú titul Bc.
2. stupeň - inžinierske štúdium (2 roky), absolventi nášho študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo získavajú titul Ing.
3. stupeň - doktorandské štúdium (3 roky denné štúdium, 5 rokov externé štúdium), absolventi nášho študijného programu získavajú titul PhD.

V októbri 2015 získala Fakulta hospodárskej informatiky ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Association of Certified Charetered Accountants so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované  práve v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske
štúdium).

Uplatnenie absolventov

V Slovenskej republike musí mať každý podnik (ale aj nepodnikateľská organizácia) vedené účtovníctvo, pričom externe sa tejto činnosti venuje viac ako 5 000 firiem. Medzi našich absolventov patril, guvernér národnej banky, viacerí prezidenti Slovenskej komory audítorov či Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov či topmanažéri domácich ale aj zahraničných podnikov - pretože pre ekonomické riadenie nie je nič lepšie, ako vedieť čítať účtovné výkazy.

Spolupráca

Nezanedbateľné miesto v činnosti katedry má spolupráca s účtovnými, audítorskými a poradenskými spoločnosťami, inštitúciami verejného a štátneho sektora a profesijnými organizáciami. Každý rok tak privítame na našich prednáškach desiatky z nich.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Slovenská komora audítorov
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Slovenská komora daňových poradcov
Vysoká škola ekonomická v Praze
Úrad pre dohľad nad výkonom audit

presmerovanie

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné