Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Stochastické modely

Stochastické modely

Anotácia predmetu

Predmet poskytuje základnú orientáciu v problematike stochastických modelov operačného výskumu. Poznatky získané v teórii pravdepodobnosti rozširuje o základy teórie náhodných procesov s osobitným zreteľom na vlastnosti a aplikácie markovovských procesov. Väčší priestor je vyhradený teórii modelov obsluhy. Analytické prístupy sú tu stručne doplnené charakteristikou príslušných simulačných modelov. Modelovanie zásob je zastúpené základnými obmenami modelu hospodárnej veľkosti objednávky a najdôležitejšími modelmi poistnej zásoby. Ucelenú časť predstavujú deterministické a stochastické modely obnovy a optimálnej životnosti.

Gestor predmetu  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

 

Literatúra

1. Unčovský, L. - Čemická, K.: Stochastické procesy a modely, Edičné stredisko VŠE, 1992
2. Heyman, D.P. - Sobel, M.J.: Stochastic Models, Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 2, Amsterdam, North - Holland, 1990

 

 

  

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné