Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Operačný výskum

Operačný výskum

Anotácia predmetu

Úvodný kurz operačného výskumu poskytuje základné črty metodológie operačného výskumu a informácie a znalosti o hlavných odboroch operačného výskumu. Pomocou mnohých praktických prípadových štúdií dáva návod na podporu rozhodovania pomocou matematických modelových prístupov a výpočtovej techniky. Prvá časť obsahuje úvod do lineárneho programovania a podnikových štruktúrnych modelov. Ďalšia časť rozoberá otázky rozvrhovania daných činností pomocou sieťového plánovania (metódy CPM a PERT) a rozoberá princíp použiteľnosti modelovacích techník pri rozhodovacích procesoch v oblasti hromadnej obsluhy a procesu zásobovania. Posledná časť je venovaná teórii obnovy.

Gestor predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Literatúra

1. Brezina, I. - Ivaničová, Z. - Pekár, J.: Operačný výskum. IURA Edition, Bratislava 2002.
2. Ivaničová, Z. – Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre manažérov, IURA Edition, Bratislava 1997.
3. Ivaničová, Z. - Brezina, I. - Pekár, J.: Prípadové štúdie z operačného výskumu. EKONÓM, Bratislava 1999.
4. Unčovský, L. – Ivaničová, Z. – Brezina, I.: Základy operačného výskumu a ekonometrie. ES EU, Bratislava 1993.
5. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. ALFA, Bratislava 1990.

Príklady na prednášky
  1. Maticové modely
  2. ULP1
  3. ULP2
  4. ULP3

Cvičenia

01. týždeň Maticové modely podniku
02. týždeň Input-output analýza
03. týždeň Formulácia úloh lineárneho programovania (LP)
04. týždeň Riešenie úloh LP geometricky a simplexovou metódou
05. týždeň Dvojfázový algoritmus a teória duality
06. týždeň Analýza senzitívnosti úloh LP
07. týždeň Dopravné úlohy. Nájdenie východiskového riešenia DÚ
08. týždeň Riešenie DÚ metódou potenciálov. Epsilón metóda
09. týždeň Nájdenie najkratšej cesty v sieti. Dantzigov algoritmus
10. týždeň Kritická cesta, metóda CPM a nákladová analýza
11. týždeň Modely zásob. Deterministické modely
12. týždeň Modely hromadnej obsluhy. Modely bez a s čakaním
13. týždeň Modely obnovy s jednoduchou reprodukciou

Zaujímavé linky

Názorné vysvetlenie riešenia úloh lineárneho programovania
Názorné vysvetlenie riešenia dopravnej úlohy

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné