Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny manažment

Anotácia predmetu

Predmet poskytuje znalosti z kvantitatívnych metód používaných v manažmente. Zameriava sa metódy ekonomického rozhodovania, na využitie rozhodovacej analýzy pri určovaní stratégie firmy. Okrem toho poskytuje poznatky z kvantitatívnych metód používaných pri rozhodovaní istoty, neistoty a rizika. Obsahom prednášok je aj analýza rozhodovania firiem na nedokonalých trhoch, modelovanie ponukových stratégií pri maximalizácii zisku a optimalizácia rozhodovania vo viacetapových procesoch.

Gestor predmetu  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
Vyučujúci  doc. Ing. Marián Goga, PhD.

 

Literatúra

1. Goga, M.: Kvantitatívny manažment. IURA EDITION, Bratislava 2000
2. Goga, M.: Tajomstvá nedokonalého trhu. Elita, Bratislava 1996
3. Forgione, G.A.: Quantitative Management. The Dryden Press, Chicago 1990
4. Pavelka, K.: Metody strategického rozhodování v podniku. Nakladatelství Svoboda, Praha 1987

 

  

(späť)

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné