Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Softvérová podpora rozhodovania

Softvérová podpora rozhodovania

Anotácia predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčovi počítačovú podporu riešenia ekonomických problémov, teda poskytnúť mu praktické vedomosti a skúsenosti na riešenie optimalizačných modelov - úloh pomocou Visual Basicu a Excelu.

 Gestor predmetu  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 Vyučujúci  prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Literatúra:

  1. Pekár, J.: Softvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava: EKONÓM 2010.
  2. Visual Basic for Microsoft Excel.

 

 

  

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné