Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Modelovanie ekonomických procesov 1

Modelovanie ekonomických procesov I

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť základné znalosti z oblasti kvantitatívnych prístupov používaných v manažmente. Predmet sa zameriava na modely a metódy ekonomického rozhodovania a na nástroje používané pri rozhodovaní. Umožňuje pochopiť podstatu modelovania, využitie rôznych prístupov matematického programovania, simulácií a ekonometrie. Súčasťou výučby je popis a základné využitie zodpovedajúcich softvérových produktov.

 

Garant predmetu  prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.
 Vyučujúci  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Literatúra:

  1. Brezina, I. – Ivaničová, Z. – Pekár, J.: Operačná analýza. IURA Edition, Bratislava 2007.
  2. Goga, M.: Kvantitatívny manažment. IURA Edition, Bratislava 2000.
  3. Fábry, J.: Matematické modelování. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2007.
  4. Forgione, G.A.: Quantitative Management. Chicago, The Dryden Press 1990.
  5. Taha, H. A.: Operations Research: An Introduction. 8th Edition. New Jersey: Prentice Hall 2007.

 (späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné