Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Kvantitatívne metódy v logistike

Kvantitatívne metódy v logistike

Anotácia predmetu

Predmet poskytuje základné znalosti z logistiky, ako teórie materiálových tokov v obehu a vo výrobe. Je zameraný na hlavné otázky teórie a metód, ktoré sú pre túto disciplínu špecifické. V oblasti teórie sa zdôrazňujú znalosti, ktoré sú potrebné pre študentov hospodárskej informatiky, zameraných tak na oblasť účtovníctva, ako aj na oblasť informatiky. Ide predovšetkým o poznatky o nadobúdaní, doprave, skladovaní, výrobe a odbyte a z toho vyplývajúce metódy z oblasti dopravy, rozmiestňovania, skladovania a výroby.

Gestor predmetu  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Literatúra

1. Brezina, I. – Ivaničová, Z.: Kvantitatívne metódy v logistike. EKONÓM, Bratislava 1999
2. Ehrmann, H.: Logistik. Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwigshafen 1995
3. Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre ekonómov. IURA Edition, Bratislava 1997
4. Stern, J. – Leščišin, M. – Dupaľ, A.: Logistika (Vybrané kapitoly). ES EU, Bratislava 1995
5. Unčovský, L.: Teória a metódy logistiky. ES EU v Bratislave, Bratislava 1995
6. Viestová, K. a kol.: Distribučné systémy a logistika. ES EU v Bratislave, Bratislava 1993.

Prednášky

Príklady na prednášky:

  1. P2
  2. P3
  3. P4
  4. P5
  5. P7
  6. P8
  7. P9

Prednášky Logistika

CW

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné