Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonomická dynamika II

Ekonomická dynamika II

Cieľ predmetu

Poskytnúť poznatky o dynamických deterministických modeloch fungovania ekonomického systému. Skúma a zobrazuje zmeny v ekonomických javoch obyčajne v podobe viacetapových procesov riešenia. Prezentuje sa v nej samostatný úvod do modelovania dynamických makroekonomických modelov. Obsahovo je orientovaná na makroekonomické modely determinácie outputu a zamestnanosti, na lineárne systémy s konštantnými koeficientami, na nelineárne systémy, na inflačné očakávania v základnom modeli flexibilných cien a na dynamické Leontievovské modely. Údajová báza, modely a software sa v predmete spájajú do jedného celku. Ekonomická dynamika vyžaduje poznatky diferenciálneho a integrálneho počtu.

Prerekvizity

Makroekonomická analýza, Input-output analýza

 Gestor predmetu  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Marián Goga, PhD.
Literatúra
  1. Laščiak, A. a kol.: Dynamické modely. Bratislava: Alfa, 1985.
  2. Goga, M.: Niektoré prístupy k modelovaniu hospodárskej dynamiky. Ekonomické rozhľady č. 1, 2006.
  3. Sojka, J. a kol.: Matematické modelovanie ekonomických procesov. Bratislava: Alfa, 1986.
  4. Rampa, G. – Stella, L. – Thirwall, A. P.: Economic Dynamic, Trade and Growth. New York: Palgrave, 1998. 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné