Dnes je:
Pondelok 13.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

oznamy

Oznamy KAI pre študentov

 

Novými študentskými partnermi spoločnosti Microsoft sa v júni roku 2013 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave stali Martina Madurová a Jakub Šulek, obaja aktuálne študenti 2. ročníka denného prvostupňového štúdia v študijnom odbore Hospodárska informatika. Je to vôbec po prvýkrát v histórii Fakulty hospodárskej informatiky a rovnako aj Ekonomickej univerzity, čo na jej pôde začínajú pôsobiť MSP-partneri. Mentorom MSP-partnerov je Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, univerzitný učiteľ pôsobiaci na KAI FHI EU.

Viac informácií o MSP-partneroch nájdete v podrobnej marketingovej správe (*.PDF, 1,22 MB).
Nové praktické cvičenie "Základy objektového programovania v jazyku C#" od Adriany Gogoľákovej sa koncentruje na výklad základných princípov aplikovaného objektového programovania v programovacom jazyku C# (vo verzii 5.0) vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2012, respektíve Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Praktické cvičenie je užitočné pre študentov, ktorí by sa radi naučili objektovo programovať v jazyku C#. Dielo rovnako poslúži programátorom v C++, ktorí by chceli rýchlo získať proficienciu v jazyku C#.

Viac informácií o novom praktickom cvičení nájdete v našej galérii.
S potešením oznamujeme, že odborný asistent KAI FHI, Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, získal dňa 2. mája 2013 "Cenu dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2012" v kategórii "Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách" za vysokoškolskú učebnicu "Vývoj moderných WinRT-programov pre systém Windows 8". Kolegovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj do budúcnosti.  
Oznamujeme študentom, že sme zverejnili aktuálne štátnicové tézy pre inžiniersky stupeň študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie.

Viac informácií nájdete v štátnicovej sekcii.Dňa 24. apríla 2013 sa na pôde Ekonomickej univerzity (EU) uskutočnila prvá interfakultná vedecko-technická konferencia s názvom „Riadenie vývoja softvérových produktov, IT-marketing a IT-personalistika“, ktorú usporiadali Obchodná fakulta EU a Fakulta hospodárskej informatiky EU.

Viac informácií o tomto podujatí nájdete v sekcii vedecko-technických seminárov KAI FHI.
Študentské praktické programátorské cvičenie od Anny Andrejkovej približuje proces vývoja konkrétneho objektového programu v jazyku C++ použitím prostredia Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Zhotovená aplikácia demonštruje praktickú implementáciu dedičných a kompozičných vzťahov, pričom slúži fiktívnej spoločnosti poskytujúcej služby satelitnej televízie. Vytvorený program automatizuje základné operácie objednávkového procesu produktov z ponuky programových TV-balíkov.

Viac informácií o praktickom cvičení nájdete v našej galérii.
Uvádzame do pozornosti, že študenti, ktorí budú mať externého oponenta záverečnej práce, sú povinní pri jej odovzdávaní odovzdať na sekretariáte KAI aj potvrdenie o schválení externého oponenta podpísané vedúcim záverečnej práce.

Pritom existujú 2 možnosti: 

1. možnosť: Študent pri odovzdávaní záverečnej práce priloží fotokópiu dokladu o najvyššom vzdelaní externého oponenta a podpísané tlačivo "Schválenie externého oponenta záverečnej práce" (linka na súbor s tlačivom). 

2. možnosť: Študent pri odovzdávaní záverečnej práce priloží podpísané a potvrdené tlačivo "Potvrdenie" (linka na súbor s tlačivom). 

Posudok pre externého oponenta je k dispozícii na adrese: http://www.fhi.sk/sk/zaverecne-prace.
Dňa 20. marca 2013 sa na pôde Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) uskutočnil vedecko-technický seminár s názvom „Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy“, ktorý usporiadala KAI FHI v spolupráci so spoločnosťou Accenture.

Viac informácií o tomto podujatí nájdete v sekcii vedecko-technických seminárov KAI FHI.Webový portál KAI FHI sme rozšírili o dve nové sekcie:

  1. Sekcia "Vzdelávacie projekty".
      V tejto sekcii nájdete podrobné informácie o vzdelávacích projektoch,
      ktoré realizuje KAI FHI so spoločnosťou Microsoft Slovakia.
 
  2. Sekcia "Užitočné odkazy". 
      V tejto sekcii nájdete užitočné odkazy na hodnotné informačné zdroje
      ktoré sa zídu najmä programátorom a vývojárom v jazykoch C, C++, C#
      a Visual Basic.Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) a spoločnosť Microsoft Slovakia pripravili pre študentov informatiky na FHI vzdelávací projekt, ktorého cieľom je oboznámiť cieľové publikum s novinkami vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2012. Syntakticko-sémantické inovácie sú užitočné najmä pre pokročilých programátorov a softvérových vývojárov v jazykoch Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu ISO/IEC 14882:2011).

Viac informácií nájdete v sekcii vzdelávacích projektov.V záujme zvýšenia informačnej hodnoty a úrovne používateľskej prívetivosti sme inovovali webový portál KAI FHI v nasledujúcich oblastiach:

  - Pridali sme sekciu "Publikácie na výučbu", v ktorej študenti nájdu prehľad
    monografií
učebníc a skrípt, ktoré sú používané pri výučbe predmetov na KAI FHI.
 
  - Pridali sme sekciu "Vedecko-technické semináre", v ktorej budeme uvádzať podrobné
    informácie o uskutočnených alebo chystaných vedecko-technických seminároch
    ktoré realizuje KAI FHI. 

  - Zmodernizovali sme sekciu študentských praktických programátorských cvičeníoceňovaného projektu
     ktorý realizuje KAI FHI a spoločnosť Microsoft Slovakia.
Dňa 8. novembra 2012 sa na pôde Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) uskutočnil vedecko-technický seminár s názvom „Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách“, ktorý usporiadala KAI FHI v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia. Viac informácií o tomto podujatí nájdete v sekcii vedecko-technických seminárov KAI FHI.
Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) a spoločnosť Microsoft Slovakia pripravili pre študentov informatiky na FHI vzdelávací projekt, ktorého intenciou je oboznámiť cieľové publikum s vývojom moderných WinRT-programov konformných s novým vizuálnym rozhraním systému Microsoft Windows 8.

Prijmite preto naše pozvanie a vyskúšajte si naprogramovať svoju prvú aplikáciu pre systém Windows 8 v jazykoch Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++.

Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) v spolupráci so spoločnosťou Microsoft umožňuje naplno rozvinúť programátorské talenty študentov pri príprave atraktívnych študentských praktických programátorských  cvičení zo série "Od študentov pre študentov". Viac informácií nájdete v našej galérii študentských praktických programátorských cvičení.

 

 

 

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné