Dnes je:
Pondelok 21.09.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

e-mailové adresy učiteľov

E-mailové adresy zamestnancov a spolupracovníkov KAI

Priezvisko, meno, tituly

E-mail

Bandurič Igor, Ing. PhD. banduric@hotmail.com
Bednár Peter, doc. Ing. CSc. peter.bednar@euba.sk
Blahušiak Martin, Ing. PhD. ingmato23@yahoo.com
   
Cárachová Magdaléna, Ing. PhD. carach@dec.euba.sk
   
   
   
Košťál Igor, Ing. PhD. igor.kostal@euba.sk
Krauspe Kamil, Ing. PhD. kamil.krauspe@stradiware.sk
Kristová Gabriela, doc. Ing. PhD kristova@euba.sk
Kršjak Miroslav, Ing. PhD. mkrsjak@hotmail.com
Kultán Jaroslav, Ing. PhD. jkultan@pobox.sk
   
Ondrejková Anna, Ing. ondrejka@euba.sk
Pittner Ján, Ing. PhD. janci.pittner@gmail.com
Rakovská Eva, RNDr. PhD. rakovska@dec.euba.sk
Schmidt Peter, Ing. Mgr. schmidt@atg-slovakia.sk
Szivosová Mária, Ing. PhD. szivos@dec.euba.sk
   
   
Turňa Ľubomír, RNDr. CSc. stefanluboturna@post.sk
   

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné