Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

 

Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.

 • email: carach@euba.sk,
 • kancelária: E8.14,
 • telefón: (421 2) 672 95 864,
 • klapka: 5864. 
 • Konzultačné hodiny - Štvr. 13:00 - 15:00, Str. 17:00 - 19:00

  Vedecká orientácia:
  Informatika, elektronické podnikanie, vývojové trendy v IKT

  Pedagogická činnosť:

  Informatika I, Informatika II, MRIT II, Elektronické podnikanie

  Vzdelanie
  Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta riadenia, Mechanizáci a automatizácia riadiacich prác

  Vedecko-výskumné úlohy:
  spoluriešiteľka 7. vedecko-výskumných úloh

  Výber z publikačnej činnosti:
  Ondrejková, A., Cárachová, M.:
  Praktikum pre prácu s programovým systémom Lotus 1-2-3
  Edičné stredisko, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1992, skiptá, 258 strán
  Cárachová, M.: CRM - Nástroj na dosiahnutie konkurečnej výhody podniku
  In: Ekonomika a informatika č.1, (2004), s.163-172.
  ISSN 1336-3514
  Cárachová, M.: Recenzia monografie Russev, S. a kol: Metódy vývoja informačných systémov
  In: Ekonomika a informatika č.1, (2003), s.166-169.
  ISSN 1336-3514
  Cárachová, M.: Nové potreby podnikania - KM a BI 
  In: Systémové přístupy 2001. Principy, vývoj a přínosy. Pracovní konference. Praha, prosinec
  2001 s.37-42.. - Praha : VŠE 2002.- 140 s.
  ISBN 80-245-0253-4
  Cárachová, M.: CRM - súčasť stratégie konkurencieschopných podnikov
  In: Internet a konkurenceschopnost podniku. V. ročník konference. Sborník příspěvků. Zlín, 12.
  března 2003 s.93-97.. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2003.- 211 s.
  ISBN 80-7318-112-6
  Cárachová, M.: CRM - jeden zo základných zdrojov prosperity firmy
  In: Nové trendy rozvoje průmyslu. Mezinárodní konference. Sborník příspěvků. Vysoké učení
  technické v Brně, Podnikatelská fakulta Brno, Česká republika, Prosinec 4-5, 2002 5 s... - Brno:
  FP VUT 2003.- Zborník je vo forme CD
  ISBN 80-214-2354-4
  Cárachová, M.: Niektoré aspekty e-podnikania
  In: Internet a konkurenceschopnost podniku. VI. ročník konference. Sborník příspěvků. Zlín, 17.
  března 2004 s.15-19.. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2004.- 225 s.
  ISBN 80-7318-162-2
  Cárachová, M.: Súčasné trendy v elektronickom podnikaní typu B2B
  In: Integrace systémů v integrované Evropě. Sborník konference. Liberec, 8. a 9. listopadu 2004
  s.197-206.. - Liberec : Technická univerzita v Liberci 2004.- 206 s.
  ISBN 80-7083-881-7
  Cárachová, M.: Management znalostí – súčasť podnikovej stratégie 
  In: Internet a konkurenceschopnost podniku. VII. ročník konference. Sborník příspěvků. Zlín 16. března 2005 4 s. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2005.- 91 s., Zborník je na CD ISBN 80-7318-269-6 
  Cárachová, M., Kvietková, A.: Bezpečnosť elektronickej komunikácie  [Perc.podiel: 50-50]
  In: Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. Medzinárodná vedecká
  konferencia. Zborník. Bratislava 24.-25. november 2005 s. 299-302.. - Bratislava : EU vo
  vydavateľstve EKONÓM 2005.- 424 s., +CD
  ISBN 80-225-2110-8

   

   

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné