Dnes je:
Utorok 02.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Meno: doc. Ing. Peter Bednár, PhD.

 

Email: peter.bednar@euba.sk

Kancelária:E8.08

Telefón:

Klapka: 5858

Konzultačné hodiny - Str. 11:00 - 13:00, Štv. 13:00 - 15:00


 

Vedecká orientácia

Metódy viackriteriálneho rozhodovania, hry s prírodou, teória systémov a kybernetika, modelovanie v ekonomike

  

Pedagogická činnosť

                 Prednášky a cvičenia z predmetov:

 Podpora rozhodovacích procesov, Úvod do teórie systémov a kybernetiky, prednášky aj cvičenia

 

 

Vedecká a výskumná činnosť

 Modelovanie v ekonomike, hry s prírodou

 

Vzdelanie

1965 - 1970                         Vojenská akadémia Antonína Zápotockého, Brno, Letecká fakulta,

                                             odbor: Špeciálne a elektrické vybavenie lietadla

1977                                    CSc. (1977) ašpirantúra UTK SAV Bratislava,

                                             vedný odbor: Technická kybernetika

2001                                           docent,  habilitácia v odbore Bezpečnostné služby, A PZ SR

 

 

 

Výber z publikačnej činnosti

 

P.Bednár, D.Jakubíková, I.Osvald: Informačné systémy polície,  Akadémia PZ, Bratislava 2001

Bednár P., Kráčmar J., Toth P.: Základy informatiky, A PZ SR,  1995, editor, spoluautor

 4. Bednár P.: Úvod do informačných systémov, A PZ, Bratislava, 1998

24. P.Bednár, D.Jakubíková, A. Hulko: Informačné systémy polície SR, , in: Policajná teória a      prax, Roč. VIII, č.1, Bratislava 2000

25. Peter Bednár, Alexander Hulko, Igor Pavlovič: Moderné metódy spracovania a využívania informácií v policajnej praxi, Zborník: Aktuální problámy rozvoje policejních věd a transfer jejich poznatku do praxe, PA ČR, Praha, 2002

26. Peter Bednár, Alexander Hulko, Igor Pavlovič: Stručný náčrt vývoja informačných systémov polície, PA ČR, Praha, Zborník katedra, doplniť, 2003

27. Peter Bednár, Ivan Osvald, Alexander Hulko, Igor Pavlovič: Informačné zdroje v procese kriminalistického objasňovania, PA ČR, Praha, Zborník –   2003

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné