Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Automatizácia projektovania

Prednášajúci: Ing. Martin Blahušiak, PhD.

Cvičiaci: 
Ing. Martin Blahušiak, PhD.
Ing. Tomáš Oliva
Ing. Ľubomír Janček

Informácie o predmete - anotácia

Poskytnúť študentom základné vedomosti v oblasti automatizácie projektovania. Predmet je zameraný na štruktúrovaný a objektovo-orientovaný prístup tvorby IS, na vývojové nadstavby databázových systémov a na systémy CASE / CABE, ktoré sú súčasťou posledných trendov vývoja informačných technológií.

Materiály na predmet

Postup na cvičeniach:

Súbor na stiahnutie

Obsah

 

Zmena obsahu oproti minulému roku 

Cvičenia

Postup práce na cvičeniach
(len jednoduchý)

 žiadna

Prednášky na rok 2012:

Súbory na stiahnutie

Obsah

Zmena obsahu oproti minulému roku 

Prvý súbor

Etapy vývoja informačných technológií, SAPP (popis, členenie, druhy), CASE (popis, črty, členenie), CABE (popis, členenie), IDE (popis)

 žiadna

Druhý súbor

  

Štruktúrované CASE (popis, črty), Microsoft  Visio (popis, vlastnosti zaraďujúce Visio medzi CASE)

 žiadna

Tretí súbor 

DBS Oracle, Vývojové nástroje Oracle, Oracle9i (10g) Designer, Oracle9i (10g) Forms Developer, Oracle10g JDeveloper, Oracle Portal, Generátory výstupov v Oracle

 žiadna

Štvrtý súbor 

OO vývojové nástroje, IBM Rational nástroje, Enterprise Architect, Chakteristika všeobecných čŕt nástrojov, Modelovacie prvky v MS Visual Studio 2010 Ultimate, ...

 žiadna

Otázky na skúšku:
Otázky na skúšku 2012/2013
Otázky na skúšku 2010/2011
Otázky na skúšku 2008/2009 
Otázky na skúšku 2007/2008
 

 

 

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné