Dnes je:
Streda 03.06.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Ing. Igor Košťál, PhD.

· email: igor.kostal@euba.sk
· kancelária: E8.28
· telefón: (+421 2) 67295878
· klapka: 5878

Konzultačné hodiny prodekana: pon. 13:30 - 15:30

Konzultačné hodiny k vyučovaným predmetom: pon. 15:30 - 17:30, ut. 11:30 - 13:30

Vedecká orientácia:

Distribuované technológie so zameraním na Microsoft .NET Remoting, paralelizácia
desktopových a distribuovaných aplikácií, ASP .NET XML webové služby

Pedagogická činnosť:

Zimný semester – Programovanie I
Letný semester – Programovanie II, Tvorba internetových aplikácií

Vzdelanie:

1981 – 1986 Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave - študijný odbor „Stroje a zariadenia pre
strojársku výrobu“
1989 – 1990 postgraduálne štúdium (4 semestre) - študijný odbor „Automatizácia
inžinierskych prác počítačom“, Katedra kybernetiky a informatiky SVŠT v Bratislave
2000 – 2001 doplňujúce pedagogické štúdium – študijný odbor „Učiteľstvo odborných
technických predmetov“, Žilinská univerzita v Žiline
2002 – 2010 externé doktorandské štúdium - vedný odbor „Teória vyučovania informatiky“,
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Zamestnania:

ZŤS, a.s. Dubnica nad Váhom – konštruktér
ZŠ Kristíny Royovej v Trenčíne – zástupca riaditeľa
SOU letecko-opravárenské Trenčín – učiteľ odborných predmetov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – odborný asistent
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky - odborný asistent

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné