Dnes je:
Pondelok 13.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vzdelávacie projekty

Vzdelávacie projekty KAI FHI a spoločnosti Microsoft Slovakia


Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) a spoločnosť Microsoft Slovakia permanentne pripravujú pre študentov informatiky na FHI hodnotné vzdelávacie projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu pedagogického procesu, prehĺbiť teoretické poznatky študentov a rozšíriť spektrum ich praktických zručností.
Dosiaľ realizované vzdelávacie projekty:

1. Inovácie v prostredí Visual Studio 2012.
Cieľom vzdelávacieho projektu je oboznámiť študentskú komunitu s teoretickými a aplikovanými implikáciami najdôležitejších syntakticko-sémantických inovácií v prostrediach programovacích jazykov Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu ISO/IEC 14882:2011). Vzdelávací projekt je zameraný na študentov, ktorí preukazujú vyššiu mieru proficiencie v zmienených programovacích jazykoch.


2. Vývoj moderných WinRT-programov pre systém Windows 8.
Cieľom vzdelávacieho projektu je oboznámiť študentskú komunitu s procesom vývoja moderných programov, ktoré sú konformné s novým vizuálnym rozhraním operačných systémov Windows RT a Windows 8. Vzdelávací projekt opisuje celý životný cyklus nových WinRT-programov, analýzou počínajúc a nasadením končiac. Pri vývoji WinRT-programov sú používané programovacie jazyky Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO štandardu ISO/IEC 14882:2011).3. Programovanie v jazyku Visual Basic 2010.
Cieľom vzdelávacieho projektu je zoznámiť mierne pokročilých programátorov, vývojárov a študentov s praktickou tvorbou jednoduchých i zložitejších programov v jazyku Visual Basic 2010. Naučíte sa tvoriť konzolové aplikácie, aplikácie s grafickým používateľským rozhraním WinForms, knižnice tried a paralelné programy. Cieľovým publikom projektu sú študenti informatiky na FHI EU a rovnako aj študenti informatiky na iných vysokých školách univerzitného typu.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné