Dnes je:
Pondelok 21.09.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vedecko-technické semináre

Vedecko-technické semináre a konferencie KAI


Riadenie vývoja softvérových produktov, IT-marketing a IT-personalistika

Typ podujatia
: vedecko-technická konferencia.
Organizátor: Obchodná fakulta EU a Fakulta hospodárskej informatiky EU.
Dátum: 24. 4. 2013.
Výstupy: marketingová správa a konferenčný zborník.


Dňa 24. apríla 2013 sa na pôde Ekonomickej univerzity (EU) uskutočnila prvá interfakultná vedecko-technická konferencia s názvom „Riadenie vývoja softvérových produktov, IT-marketing a IT-personalistika“, ktorú usporiadali Obchodná fakulta EU a Fakulta hospodárskej informatiky EU. Konferencia sa konala v prednáškovej miestnosti B1.03 a trvala v čase od 11:00 do 15:00. Hlavnými prednášateľmi na konferencii boli Ing. Andrej Miklošík, PhD., z Katedry marketingu OF EU, Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z Katedry aplikovanej informatiky FHI EU a Mgr. Alexandra Paľagová zo spoločnosti Appel Counselling. 


Hlavným motívom konferencie bolo prezentovať najmodernejšie metodiky, techniky a prístupy v oblastiach riadenia životných cyklov sofistikovaných softvérových produktov, pokrokového IT-marketingu a riadenia ľudských zdrojov v IT-priemysle.

Prevezmite si materiály, ktoré sú venované realizovanej vedecko-technickej konferencii: 

  · podrobná marketingová správa o realizácii vedecko-technickej konferencie (*.PDF, 1 MB),
  · tematický blok "Marketing v IT a on-line marketing" (prezentácia, *.PDF, 2,31 MB),
  · tematický blok "Riadenie vývoja softvérových produktov" (prezentácia, *.PDF, 4,75 MB),
  · tematický blok "Metódy získavania a výberu kandidátov do IT-spoločností"
    (prezentácia, *.PDF, 6,50 MB).Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy

Typ podujatia
: vedecko-technický seminár.
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI EU a spoločnosť Accenture.
Dátum: 20. 3. 2013.
Výstupy: marketingová správa a seminárový zborník.

Dňa 20. marca 2013 sa na pôde Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) uskutočnil vedecko-technický seminár s názvom „Softvérové optimalizácie: Inovatívne techniky a nové trendy“, ktorý usporiadala KAI FHI v spolupráci so spoločnosťou Accenture. Seminár sa konal v prednáškovej miestnosti B1.03 a trval v čase od 11:00 do 14:00. Hlavnými prednášateľmi na seminári boli Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z KAI FHI a Ing. Tomáš Weber zo spoločnosti Accenture. Účastníci sa oboznámili s najnovšími poznatkami teoretickej a aplikovanej informatiky v oblastiach moderných softvérových optimalizácií a efektívneho agilného riadenia životných cyklov sofistikovaných softvérových aplikácií.

Prevezmite si materiály, ktoré sú venované realizovanému vedecko-technickému semináru: 

  · podrobná marketingová správa o realizácii vedecko-technického seminára (*.PDF, 1,05 MB),
  · technický blok "Moderné softvérové optimalizácie v jazykoch C++ a C#
    (prezentácia, *.PDF, 3,3 MB a príklady, *.ZIP, 1,27 MB),
  · technický blok "Optimalizácia procesu riadenia životných cyklov softvérových aplikácií"
    (prezentácia, *.PDF, 1,43 MB).Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách


Typ podujatia
: vedecko-technický seminár.
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI EU a spoločnosť Microsoft Slovakia.
Dátum: 8. 11. 2012.
Výstupy: marketingová správa a seminárový zborník.

Dňa 8. novembra 2012 sa na pôde Katedry aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky (KAI FHI) uskutočnil vedecko-technický seminár s názvom „Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách“, ktorý usporiadala KAI FHI v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia. Seminár sa konal v prednáškovej miestnosti B1.03 a trval v čase od 11:00 do 14:30. Seminár oficiálne otvorila doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD., vedúca KAI FHI, slávnostným príhovorom, v ktorom vyzdvihla vysoko nadštandardnú spoluprácu s firmou Microsoft v rámci podpory vzdelávacieho procesu. Hlavnými prednášateľmi na seminári boli Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z KAI FHI a Mgr. Miroslav Kubovčík zo spoločnosti Microsoft Slovakia.

Prevezmite si materiály, ktoré sú venované uskutočnenému vedecko-technickému semináru: 

  · podrobná marketingová správa o realizácii vedecko-technického seminára (*.PDF, 2 MB),
  · technický blok "Inovácie v jazykoch Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++"
    (prezentácia, *.PDF, 3,29 MB a príklady, *.ZIP, 0,1 MB),
  · technický blok "Služby platformy Windows Azure pre mobilné aplikácie"
    (prezentácia, *.PDF, 1,98 MB).

 

 

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné