Dnes je:
Pondelok 13.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

užitočné odkazy

Užitočné odkazy pre študentov informatiky


V tejto sekcii študenti informatiky nájdu kolekciu odkazov na ďalšie hodnotné a voľne dostupné informačné zdroje, ktoré môžu využiť pri skvalitňovaní svojich teoretických vedomostí a praktických zručností.

Uvádzané zdroje využijú najmä programátori a vývojári v jazykoch C, C++, C# a Visual Basic.Užitočné odkazy pre softvérových vývojárov v jazykoch C a C++:
 

  1. Vývojárske centrum spoločnosti Microsoft pre jazyky C a C++.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh386302.

  2. Zaujímavé knihy o programovaní v jazyku C++.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd285474.
 
  3. Domovská stránka Bjarna Stroustrupa (otca jazyka C++):
      Linka: http://www.stroustrup.com/.


Užitočné odkazy pre softvérových vývojárov v jazyku C#:
 
  1. Vývojárske centrum spoločnosti Microsoft pre jazyk C#.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh341490.

  2. Zaujímavé knihy o programovaní v jazyku C#.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd285474.

  3. Praktické ukážky softvérových riešení v jazyku C#.
      Linka: http://code.msdn.microsoft.com/.


Užitočné odkazy pre softvérových vývojárov v jazyku Visual Basic:

  1. Vývojárske centrum spoločnosti Microsoft pre jazyk Visual Basic.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh388573.aspx.
 
  2. Zaujímavé knihy o programovaní v jazyku Visual Basic.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd285474.

  3. Praktické inštruktážne video-návody v jazyku Visual Basic.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb466226.


Užitočné odkazy pre vývojárov webových portálov:
 
  1. Vývojárske centrum spoločnosti Microsoft pre moderné webové technológie.
      Linka: http://www.asp.net/.

  2. Centrála cloudovej technológie Windows Azure.
      Linka: https://www.windowsazure.com/en-us/develop/overview/.

  3. Praktické ukážky webových softvérových riešení.
      Linka: http://code.msdn.microsoft.com/.


Užitočné odkazy pre databázových profesionálov:


  1. Vývojárske centrum spoločnosti Microsoft pre SQL Server.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx.

  2. Učebné plány, návodné postupy a ukážky riešení pre SQL Server.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb895927.

  3. Sprievodca použitím deklaratívneho jazyka SQL.
      Linka: http://www.sqlcourse.com/index.html


Užitočné odkazy pre paralelných programátorov v jazykoch C, C++, C# a Visual Basic:

  1. Centrum paralelného počítania spoločnosti Microsoft.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb964701.

  2. Základy asynchrónneho programovania v jazykoch C# a Visual Basic.
      Linka: http://msdn.microsoft.com/library/vstudio/hh191443(VS.110).aspx.

  3. Technický blog o riadenom paralelnom programovaní v jazyku C#.
      Linka: http://blogs.msdn.com/b/pfxteam/.

  4. Technický blog o natívnom paralelnom programovaní v jazyku C++.
      Linka: http://blogs.msdn.com/b/nativeconcurrency/.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné