Dnes je:
Nedeľa 04.10.2015
a práve si prezeráte stránky FHI

O fakulte

Pre študentov

Prijímacie konanie

Časopisy a konferencie

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Fakulta hospodárskej informatiky

Vítame Vás na stránkach Fakulty hospodárskej informatiky

 

Chceš sa stať úspešným informatikom pracujúcim v ekonomickej a hospodárskej sfére? Študuj bakalársky študijný program Hospodárska informatika podporovaný motivačnými štipendiami pre študentov.

Chceš byť úspešným účtovníkom? Študuj na Slovensku jedinečný bakalársky študijný program Účtovníctvo.

Chceš vedieť analyzovať ekonomické procesy? Študuj bakalársky študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné technológie.

Fakulta hospodárskej informatiky je etablovanou fakultou medzi kvalitnými slovenskými fakultami podobného zamerania o čom svedčí jej dobré umiestnenie v rôznych rebríčkoch:

Chceš vidieť a počuť viac o Fakulte hospodárskej informatiky – pozri si reláciu CVTI a SAV Spektrum vedy 2011, diel 14 - Čísla v dobrej kondícii

Fakulta hospodárskej informatiky očami študentov

Základné informácie o Fakulte hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.obrazok
Na fakulte sa realizuje výučba v rámci akreditovaných študijných programov pre študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a auditorstva, aktuárstva, štatistiky, operačného výskumu a ekonometrie.

Na čele fakulty je dekan, ktorý riadi fakultu s ostatnými zvolenými akademickými funkcionármi - prodekanmi.
Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov. 

Dekanát fakulty zabezpečuje všetky administratívne operácie fakulty a tvoria ho:

Zahraničné vzťahy fakulty koordinuje prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy

Katedry fakulty zabezpečujú výučbu všetkých predmetov na akreditovaných študijných programoch a odboroch.
Fakultu tvoria:

AIS
Akademický informačný systém

Aktuality a oznamy

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné