Dnes je:
Utorok 26.09.2017
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Pre študentov

Prijímacie konanie

Časopisy a konferencie

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Fakulta hospodárskej informatiky

Vítame Vás na pôvodných stránkach Fakulty hospodárskej informatiky
Nové stránky FHI nájdete tu

 

Chceš sa stať úspešným informatikom pracujúcim v ekonomickej a hospodárskej sfére? Študuj bakalársky študijný program Hospodárska informatika podporovaný motivačnými štipendiami pre študentov.

Chceš byť úspešným účtovníkom? Študuj na Slovensku jedinečný bakalársky študijný program Účtovníctvo. V októbri 2015 získala Fakulta hospodárskej informatiky ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Association of Chartered Certified Accountants so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované  práve v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske štúdium).

Chceš vedieť analyzovať ekonomické procesy? Študuj bakalársky študijný program Manažérske rozhodovanie.

Fakulta hospodárskej informatiky je etablovanou fakultou medzi kvalitnými slovenskými fakultami podobného zamerania o čom svedčí jej dobré umiestnenie v rôznych rebríčkoch:

Chceš vidieť a počuť viac o Fakulte hospodárskej informatiky – pozri si reláciu CVTI a SAV Spektrum vedy 2011, diel 14 - Čísla v dobrej kondícii

Základné informácie o Fakulte hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.obrazok
Na fakulte sa realizuje výučba v rámci akreditovaných študijných programov pre študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a auditorstva, aktuárstva, štatistiky, operačného výskumu a ekonometrie.

Na čele fakulty je dekan, ktorý riadi fakultu s ostatnými zvolenými akademickými funkcionármi - prodekanmi.
Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov. 

Dekanát fakulty zabezpečuje všetky administratívne operácie fakulty a tvoria ho:

Zahraničné vzťahy fakulty koordinuje prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy

Katedry fakulty zabezpečujú výučbu všetkých predmetov na akreditovaných študijných programoch a odboroch.
Fakultu tvoria:

AIS
Akademický informačný systém

Aktuality a oznamy

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné