Dnes je:
Piatok 20.04.2018
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

fakultná knižnica

Knižnica Fakulty hospodárskej informatiky

Knižničný poriadok Knižnice Fakulty hospodárskej informatiky EU

Smernice o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov

 Otváracie hodiny:  Pondelok - Piatok: 8.00 - 13.00, 14.00 - 15.30
 Miestnosť:   D7.20 (7. poschodie)
 Kontakt:  Helena Hanušovská
 č.dv.: D7.20
 tel.: 6729 5720
 e-mail:
helena.hanusovska@euba.sk

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné