Dnes je:
Streda 20.06.2018
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

sociálne oddelenie

Sociálne záležitosti študentov

Vítame Vás na stránke venovanej sociálnym záležitostiam študentov. Na týchto stránkach Vás budeme informovať o možnostiach sociálnej podpory pre študentov a aktuálnych informáciách v tejto oblasti.

Základné informácie o systéme sociálnej podpory študentov

Sociálna podpora sa študentom vysokých škôl poskytuje priamou a nepriamou formou:

Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá, ktoré môže poskytovať vysoká škola z prostriedkov štátneho rozpočtu (sociálne štipendiá) a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.

Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:

  1. stravovanie a ubytovanie,
  2. finančná podpora a organizačná podpora športových činností a kultúrnych činností.

Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom.

Každý študent má právo sa uchádzať o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky, predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačova o niektorú z nenárokových služieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba (napr. ubytovanie, pôžička) poskytne uchádzačom podľa vopred určených kritérií, ktoré zohľadňujú najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.

Vážení študenti,

v akademickom roku 2016/2017 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami. Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a  doručili osobne do 20. 9. 2016 do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

Formuláre potrebné k žiadostiam:

Kontakt

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. - prodekanka pre rozvoj

miestnosť: D 7.38 (7. poschodie)
telefón: 02/67295 738

Úradné hodiny

Pondelok - štvrtok     8.00 - 12.00

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné